Yazım (İmlâ) Kılavuzu - A Harfi (1)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - A Harfi (1)

abacı
abacılık,- ğı
abadî
aba güreşi
abajur
abajurcu
abaküs
abalı
Abana (ilçe)
abandone
abanî
abanma
abanmak
abanoz
abanozgiller
abartı
abartıcı
abartıcılık,-ğı
abartılı
abartılma
abartılmak
abartma
abartmacı
abartmacılık,-ğı
abartmak
abartmalı
abartmasız
abaşo
abat,-dı
abat etmek
abat eylemek
abat olmak
Abaza
Abazaca
abazan
abazanlık,-ğı
Abbasî
abdal
Abdal
abdest 
abdest almak
abdestbozan
abdestbozan otu
abdest bozmak
abdesthane
abdestli
abdestlik,-ği
abdestsiz
abdiâciz
abdülleziz
abece
abecesel
aberasyon
abes
abıhayat
abıru
abide
abideleşme
abideleşmek
abideleştirme
abideleştirmek
abidemsi
abidevî
abis
abla
ablak,-ğı
ablalık,-ğı
ablalık etmek
ablâtif
ablatya
abli
abluka
abluka etmek
abone
abone etmek
abonelik,-ği
abone olmak
abone yapmak
abonman
aborda
aborda etmek
abra
abrama
abramak
abraş
abril
abstre
abstre sayı
abu
abuhava
abuk sabuk
abuli
abullabut
abur cubur
abus
acaba
acar
Acar 
acarlaşma
acarlaşmak
acarlık,-ğı
acayip,-bi
acayipleşme
acayipleşmek
acayipleştirme
acayipleştirmek
acayiplik,-ği
acayip olmak
accelerando
acele
aceleci
acelecilik,-ği
acele etmek
aceleleştirme
aceleleştirmek
Acem
acemaşiran
acemborusu (bitki)
acembuselik,-ği
Acemce
acemi
acemi ağası
acemice
acemi çaylak,-ğı
acemi er
acemileşme
acemileşmek
acemilik,-ği
acemilik etmek
acemi ocağı
acemi oğlanı
acemkürdî
Acem lâlesi
Acem pilâvı
acente
acentelik,-ği
acep
aceze
acı
acı ağaç,-cı
acı badem
acı badem kurabiyesi
acı bakla
acı bal
acı balık,-ğı
acı çiğdem
acı elma
Acıgöl (ilçe)
acı hıyar
acı kavun
acıkılma
acıkılmak
acıklı
acıkma
acıkmak
acıktırma
acıktırmak
acı kuvvet
acılanma
acılanmak
acılaşma
acılaşmak
acılaştırma
acılaştırmak
acılı
acılık,-ğı
acıma
acımak
acı marul
acımasız
acımasızca
acımasızlık,-ğı
acı meyan
acımık,-ğı
acımsı
acımtırak,-ğı
acınacak,-ğı
acındırma
acındırmak
acınılma
acınılmak
acınma
acınmak
acı ot
Acıpayam (ilçe)
acırak,-ğı
acırga
acısız
acı söz
acı su (maden suyu)
acı tatlı
acıtma
acıtmak
acı yavşan
acıyıcı
acı yitimi
acı yonca
acibe
acil
acilen
acil servis
aciz,-czi (güçsüzlük)
âciz (güçsüz)
âcizane
acul,-lü
acun
acur
acuze
acyo
acyocu

açacak,-ğı
açalya
açan
açar
aç bîilâç,-cı
aç göz

aç gözlü
aç gözlülük,-ğü

açı
açıcı
açık,-ğı
açıkağız (bitki)
açık ağızlı
açık artırma 
açık bono
açık bölge
açık celse
açık ciro
açıkça
açık çek
açıkçı
açık deniz
açık devre
açık dolaşım sistemi
açık duruşma
açık düşme
açık eksiltme
açık elli
açık ellilik,-ği
açık fikirli
açık fikirlilik,-ği
açıkgöz
açıkgözlük,-ğü
açık hava
açık hava sineması
açık hava tiyatrosu
açık hece
açık imza
açık kalp ameliyatı
açık kalpli
açık kalplilik,-ği
açık kapı politikası
açık kapı siyaseti
açık kredi
açıklama
açıklama cümlesi
açıklamak
açıklamalı
açıklama yapmak
açıklanma
açıklanmak
açıklatma
açıklatmak
açıklayıcı
açıklayış
açıklık,-ğı
açık liman
açık maaşı
açık mavi
açık mektup,-bu
açık ordugâh
açık oturum
açık oy
açık öğretim
açık önerme
açık pazar
açık poliçe
açık rejim
açık saçık,-ğı
açık sarı
açık sayım
açık seçik,-ği
açık senet
açık sözlü
açık sözlülük,-ğü
açık şehir,-hri
açıktan
açıktan açığa
açık taşıt
açık teşekkür
açık tohumlular
açık tribün
açık yeşil
açık yürekli
açık yüreklilik,-ği
açılama
açılım
açılış
açılış konuşması
açılış töreni
açılma
açılmak
açım
açımlama
açımlamak
açımlanma
açımlanmak
açındırma
açındırmak
açınım
açınma
açınmak
açınsama
açınsamak
açıortay
açıortay düzlemi
açıölçer
açısal
açısal bölge
açısal çap
açısal hız
açısal ivme
açısal yol
açış
açış konuşması
açkı
açkıcı
açkılama
açkılamak
açlık,-ğı
açlık grevi
açma
açmacı
açmak
açmalık,-ğı
açmaz
açmazlık,-ğı
açtırma
açtırmak
ad
ada
ada balığı
adabımuaşeret
adacık,-ğı
ada çayı
adagio
adak,-ğı
adaklanma
adaklanmak
adaklı
Adaklı (ilçe)
adaklık,-ğı
Adalar (ilçe)
adale
adaleli
adalesiz
adalet
adalet kapısı
adaletli
adaletlilik,-ği
adalet mahkemesi
adalet sarayı
adaletsiz
adaletsizlik,-ği
adalı
adalî
adam
adama
adamak
adamakıllı
adam azmanı
adam boyu
adamca
adamcağız
adamcasına
adamcık,-ğı
adamcıl
adamcıllık,-ğı
adam evlâdı
adamkökü
adamlık,-ğı
adamotu
adam sarrafı
adamsız
adamsızlık,-ğı
Adana
Adana kebabı
adanma
adanmak
adap,-bı
Adapazarı'nı
adap erkân
adaptasyon
adapte
adapte etmek
adapte olmak
adaptör
ada soğanı
adaş
adaşlık,-ğı
ada tavşanı
adatma
adatmak
adavet
aday
aday adayı
adayavrusu (tekne)
adaylık,-ğı
aday olmak
adcı
adcılık,-ğı
ad cümlesi
ad çekimi
ad çekme
ad çektirme
ad,-ddi
addedilme
addedilmek
addetme
addetmek
addolunma
addolunmak
ad durumu
adedî
adem (yokluk)
âdem (insan)
Âdem
Âdem baba
Âdemcilik,-ği
Âdem elması
Âdem evlâdı
ademimerkeziyet

ademiyet
âdemoğlu
âdemotu
adenit

adese
adet,-di (sayı)
âdet (gelenek)
âdeta
adetçe
âdet edinmek
âdet etmek
adetimürettep,-bi
âdet olmak
adıl
adım
adım başı
adımlama
adımlamak
adımlık,-ğı
Adıyaman
adî
adî adım
adî kesir,-sri
adil
adilâne
Adilcevaz (ilçe)
adîleşme
adîleşmek
adîleştirme
adîleştirmek
adîlik,-ği
adisyon
ad kökü
adlandırılma
adlandırılmak
adlandırma
adlandırmak
adlanma
adlanmak
adlı
adlı sanlı
adlî
adlî sicil
adlî tabip,-bi
adlî tatil
adlî tıp,-bbı
adliye
adliyeci
adliye encümeni
adliye mahkemesi
adliye nezareti
adliye vekâleti
adlî yıl
adrenalin
adres
adres defteri
adres kitabı
adres rehberi
adsız
adsız parmak,-ğı
ad tamlaması
aerodinamik,-ği
af,-ffı
afacan
afacanlaşma
afacanlaşmak
afacanlık,-ğı
afak
afakî
afakîlik,-ği
afal afal
afallama
afallamak
afallaşma
afallaşmak
afallaştırma
afallaştırmak
afallatma
afallatmak
afat
afazi
aferin
aferist
afet
afetzede
affedersin
affedersiniz
affedilme
affedilmek
affetme
affetmek
affettirme
affettirmek
affettuoso
affeyleme
affeylemek
affolunma
affolunmak
Afgan
Afganistan
Afganlı
afi
afif
afife
afili
afis
afiş
afişçi
afişçilik,-ği
afişe
afişe etmek
afişleme
afişlemek
afi yapmak
afiyet
afiyet olsun
afoni
aforizm
aforoz
aforoz etmek
aforozlama
aforozlamak
aforozlu
afralı tafralı
afra tafra
Afrika
Afrika domuzu
Afrikalı
Afrika menekşesi
afsun
afsuncu
afsunlama
afsunlamak
afsunlanma
afsunlanmak
afsunlu
Afşar
Afşin (ilçe)
aft
aftos
afur tafur
afyon
Afyon
afyonkeş
afyonkeşlik,-ği
afyonlama
afyonlamak
afyonlanma
afyonlanmak
afyonlu
afyon ruhu
agâh
agâh olmak
agami
aganta
agaragar
agel
agitato
aglütinasyon
aglütinin
agnostik,-ği
agnostisizm
agnozi
agora
agorafobi
agraf
agrafi
agrandisman
agrandisör
agreje
agreman
agu
agu bebek,-ği
agucuk,-ğu
agulama
agulamak

ağa
ağababa
ağabey
ağabeylik,-ği
ağabeylik etmek
ağaç,-cı
ağaç balı
ağaç biti
ağaççık,-ğı
ağaççılık,-ğı
ağaç çileği
ağaçdelen
ağaç ebegümeci
ağaçkakan
ağaç kaplama
ağaç kavunu
ağaçkesen
ağaç kurbağası
ağaç kurdu
ağaçlama
ağaçlamak
ağaçlandırılma
ağaçlandırılmak
ağaçlandırma
ağaçlandırmak
ağaçlanma
ağaçlanmak
ağaçlaşma
ağaçlaşmak
ağaçlı
ağaçlık,-ğı
ağaç mantarı
ağaç minesi
ağaç oyma

 
A Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !