Yazım (İmlâ) Kılavuzu - A Harfi (3)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - A Harfi (3)

akzambak,-ğı
al
ala (karışık renkli)
âlâ (pekiyi)
ala ala
alabacak,-ğı (at)
alabalık,-ğı 
alabalıkgiller
alabanda
alabanda ateş
alabanda etmek
alabanda iskele
alabanda sancak
alabaş (bitki)
alabildiğine
alabora
alabora olmak
alabros
alaca
Alaca (ilçe)
alaca aş
alacabalıkçıl
alaca bulaca
alacak,-ğı
alaca karanlık,-ğı
alacakarga
Alacakaya (ilçe)
alacaklı
alacaklı olmak
alacalama
alacalamak
alacalanma
alacalanmak
alacalandırma
alacalandırmak
alacalı
alacalı bulacalı
alacalık,-ğı
alacamenekşe
alacasansar
alaçam
Alaçam (ilçe)
alaçık,-ğı
Aladağ (ilçe)
alafranga
alafrangacı
alafrangacılık,-ğı
alafrangalaşma
alafrangalaşmak
alafrangalık,-ğı
alafranga müzik,-ği
alafranga saat,-ti
alafranga tuvalet
alâgarson
alageyik,-ği
ala gün
alâimisema
alâka
alâkabahş
alâkadar
alâkadar etmek
alâkadar olmak
alâkalandırma
alâkalandırmak
alâkalanma
alâkalanmak
alâkalı
alakarga
alâkart
alâkasız
alâkasızlık,-ğı
alâkok
alalama
alalamak
alamana
alamana ağı
alâmet
alâmetifarika
alâminüt
alan
alan hızı
alan korkusu
alan talan
alan topu
Alanya (ilçe)
Alaplı (ilçe)
alarga
alarga etmek
alârm
ala sulu
alaşağı etmek
Alaşehir (ilçe)
alaşım
alaşımlama
alaşımlamak
ala tav
alaturka
alaturkacı
alaturkacılık,-ğı
alaturkalaşma
alaturkalaşmak
alaturkalık,-ğı
alaturka müzik,-ği 
alaturka saat,-ti
alaturka tuvalet
alavere
alavereci
alavere tulumbası
alay
alay beyi
alaybozan
alaycı
alaycılık,-ğı
alay etmek
alâyiş
alâyişli
alaylı
alaysı
alaz
alaza
alazlama
alazlamak
alazlanma
alazlanmak
astı
albatr
albatros
albay
albaylık,-ğı
albeni
albenili
albinos
albüm
albümin
albüminli
alçacık,-ğı
alçak,-ğı
alçak basınç,-cı
alçakça
alçak gerilim
alçak gönüllü
alçak gönüllülük,-ğü
alçak kabartma
alçak kavuşum
alçaklaşma
alçaklaşmak
alçaklık,-ğı
alçak ses
alçalış
alçalma
alçalmak
alçaltı
alçaltıcı
alçaltma
alçaltmak
alçarak,-ğı
alçı
alçıcı
alçı kalıp,-bı
alçılama
alçılamak
alçılanma
alçılanmak
alçılı
alçı taşı
aldanç,-cı
aldangıç,-cı
aldanış
aldanma
aldanmak
aldatıcı
aldatılma
aldatılmak
aldatış
aldatma
aldatmaca
aldatmak
aldehit,-di
aldırış
aldırışsız
aldırma
aldırmak
aldırmaz
aldırmazlık,-ğı
aldırtma
aldırtmak
alegori
alegorik,-ği
aleksi
alelâcayip,-bi
alelâcele
alelâde
alelâdelik,-ği
alelhesap
alelhusus
alelıtlak
alelumum
alelusul
alem (bayrak)
âlem (evren) 
alemci
alemdar
âlemşümul,-lü
âlem yapmak
alenen
alengirli
alenî
alenîleşme
alenîleşmek
aleniyet
alerji
alerjik,-ği
alessabah
alesta
alet
alet edevat
alet etmek
aletli

aletli jimnastik,-ği
alet olmak
alev
Alevî
Alevîlik,-ği
alev kırmızısı
alev lâmbası
alevlendirme
alevlendirmek
alevlenme
alevlenmek
alevli
aleyh
aleyhtar
aleyhtarlık,-ğı

aleykümselâm
alfa
alfabe
alfabe dışı
alfabe sırası
alfabetik,-ği
alfabetik katalog,-ğu
alfa ışınları
alfenit,-di
alg
algarina
algı
algı bıçağı
algılama
algılamak
algılanma
algılanmak
algılatma
algılatmak
algılayıcı
algın
algler
algoritma
alıcı
alıcı kuş
alıcı verici
alıcı yönetmeni
alıç,-cı
alık,-ğı
alıklaşma
alıklaşmak
alıklaştırma
alıklaştırmak
alıklık,-ğı
alıkonulma
alıkonulmak
alıkoyma
alıkoymak
alık salık,-ğı
alım
alımcı
alım çalım
alımlı
alımlı çalımlı
alımlılık,-ğı
alım satım
alımsız
alımsızlık,-ğı
alın,-lnı
alın çatısı
alındı
alındılı
alıngan
alınganlık,-ğı
alınlık,-ğı
alınma
alınmak
alın teri
alıntı
alıntı kelime
alıntılama
alıntılamak
alın yazısı
alırlık,-ğı
alış
alış fiyatı
alışık,-ğı
alışıklık,-ğı
alışılma
alışılmak
alışılmış
alışkan
alışkanlık,-ğı
alışkanlık edinmek
alışkı
alışkın
alışkınlık,-ğı
alışma
alışmak
alıştırma
alıştırmak
alış veriş
Aliağa (ilçe)
âli (yüce, yüksek)
âlicenap,-bı
âlicenaplık,-ğı
alifatik,-ği
alil
alim (her şeyi bilici)
âlim (bilgin)
alimallah
âlimlik,-ği
alinazik,-ği (kebap)
aliterasyon 
alivre
aliyyülâlâ
alizarin
alize
alkali
alkalik,-ği
alkali metaller
alkalimetre
alkaloit,-di
alkalölçer
al kan
al karısı
alkarna
alkım
alkış
alkış ağası
alkışçı
alkışçılık,-ğı
alkışlama
alkışlamak
alkışlanma
alkışlanmak
alkil
alkol,-lü
alkolik,-ği
alkolizm
alkollü
alkolölçer
Allah
Allaha ısmarladık
allahlık,-ğı
Allahsız
Allahsızlık,-ğı
Allahüâlem
Allah vergisi
Allah yapısı
allak,-ğı
allak bullak,-ğı
allama
allamak
allâme
allâmelik,-ği
allanma
allanmak
allegretto
allegro
allı
allık,-ğı
allı pullu
alma
almaç,-cı
almak
Alman
almanak,-ğı
Almanca
Almancı
Almancılık,-ğı
Alman gümüşü
Almanlaşma
Almanlaşmak
Alman papatyası
Alman usulü
Almanya
almaş
almaşık,-ğı
almaşık yapraklar
almaşlı
Almatı
Almus (ilçe)
alnaç,-cı
alo
alotropi
alp,-pı
alpaka
alpaks
alpinist
alpinizm
alplık,-ğı
Alpu (ilçe)
alpyıldızı (çiçek) 
alşimi
alşimist
alt
alt alta
Altay
Altayca
alt bölüm
alt cins
alt çene
alt damak,-ğı 
alt deri
alt diş
alt dudak,-ğı
alternatif
alternatör
altes
alt etmek
alt familya
alt geçit,-di
alt güverte
alt hava yuvarı
altı
altıgen

altık,-ğı
Altıkardeş (yıldız kümesi)
altılı
altılık,-ğı

altın
altın babası
altınbaş (kavun)
altın beşik,-ği
altıncı
altıncı duygu
altıncı his
altın çağ
Altındağ (ilçe)
Altınekin (ilçe)
altın keseği
altın kökü
altın küpü
altınlaşma
altınlaşmak
altınoluk,-ğu
Altınova (ilçe)
Altınözü'nü (ilçe)
altın sarısı
altın suyu
Altıntaş (ilçe)
altıntop (greyfurt)
altın yağmurcun
Altınyayla (ilçe)
altın yıl
altıparmak,-ğı (balık; kumaş)
altı parmak,-ğı
altıpatlar
altışar
altı yol
altı yol ağzı
altız
altimetre
alt karşıt
alt kat
alt kurul
altlama
altlamak
altlı
altlık,-ğı
altlı üstlü
altmış
altmışaltı (oyun)
altmışar
altmış dörtlük,-ğü
altmışıncı
altmışlık,-ğı
alto
alt olmak
alt sınıf
alt şube
alt tabaka
alt takım
alttan alta
alt tür
Altunhisar (ilçe)
altunî
alt üst etmek
alt üst olmak
alt yapı
alt yazı
alt yazılama
alt yazılamak
alt yazılayıcı
alt yazılı
Alucra (ilçe)
alüfte
alümin
alümina
alüminyum
alüminyum taşı
alüvyon
alyans
alyuvar
ama (fakat)
âmâ (görmez, kör)
amabile
amaç,-cı
amaç dışı
amaç edinmek
amaçlama
amaçlamak
amaçlanma
amaçlanmak
amaçlı
amaçlılık,-ğı
amaçsız
amaçsızlık,-ğı
amade
amal,-li
âmâlık,-ğı
amalierbaa
aman
amanın
amansız
amansızca
aman zaman
Amasra (ilçe)
Amasya 
amatör
amatörlük,-ğü
amazon
ambalâj
ambalâjcı
ambalâjlama
ambalâjlamak
ambalâj yapmak
ambale etmek
ambale olmak
ambar
ambarcı
ambarcılık,-ğı
ambargo
ambarlama
ambarlamak
amber
amber ağacı
amber balığı
amberbaris
amberbu
amber çiçeği
amblem
amboli
ambülâns
amca
amcalık,-ğı
amcalık etmek
amcazade
amel
amele
amelelik,-ği
amelî
amelimanda
ameliyat
ameliyathane
ameliyatlı
ameliye
amenajman
amenna
amentü
Amerika
Amerika armudu
Amerika bademi
Amerika elması
Amerikalı
Amerikalılaşma
Amerikalılaşmak
amerikan (bez)
Amerikan (Amerika'ya ait) Amerikan bar
Amerikan bezi
Amerikanca
Amerikanist
Amerika tavşanı
Amerika üzümü
amerikyum
ametal,-li
ametist
amfi
amfibi
amfibi harekât
amfibol,-lü
amfibyumlar
amfiteatr
amfizem
amfor
amfora
amigo
amigoluk,-ğu
amil
amilâz
amin (kimya terimi)
âmin (dua sözü)
amip,-bi
amipler
amipli
amir
amiral,-li
amirallik,-ği
amirce
amirlik,-ği
amit,-di
amitoz
amiyane
amma
amma velâkin
amme
amme efkârı
amme hukuku
amme idaresi
amme menfaati
amnezi
amnios
amnios suyu
amonyak,-ğı
amonyum
amonyum 
karbonat
amonyum sülfat
amoralizm
amorf
amorti
amorti etmek

 

 

A Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !