Yazım (İmlâ) Kılavuzu - B Harfi (5)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - B Harfi (5)

bezemeci

bezemek

bezemeli

bezen

bezeniş

bezenme

bezenmek

bezeyici

bezeyiş

bezgi

bezgin

bezginleşme

bezginleşmek

bezginlik,-ği

bezik,-ği

bezilme

bezilmek

bezir,-zri

bezirgân

bezirgânbaşı

bezirgânlık,-ğı

bezirleme

bezirlemek

bezir yağı

bezme

bezmek

bez tüyler

bezzaz

bezzazlık,-ğı

bıcı bıcı

bıcıl

bıcılgan

bıcır bıcır

bıcırgan

bıçak,-ğı

bıçakçı

bıçakçılık,-ğı

bıçaklama

bıçaklamak

bıçaklanma

bıçaklanmak

bıçaklık,-ğı

bıçak sırtı

bıçılgan

bıçkı

bıçkıcı

bıçkı evi

bıçkıhane

bıçkın

bıçkınlaşma

bıçkınlaşmak

bıçkınlık,-ğı

bıdık,-ğı

bıkılma

bıkılmak

bıkıntı

bıkkın

bıkkınlık,-ğı

bıkma

bıkmak

bıktırıcı

bıktırma

bıktırmak

bıldır

bıldırcın

bıldırcın eti

bıllık bıllık

bıngıl bıngıl

bıngıldak,-ğı

bıngıldama

bıngıldamak

bırakılma

bırakılmak

bırakım

bırakışma

bırakışmak

bırakma

bırakmak

bıraktırma

bıraktırmak

bıyık,-ğı

bıyıklanma

bıyıklanmak

bıyıklı

bıyıklı balık,-ğı

bıyıksız

bızbız

bızdık,-ğı

bızır

biat,-ti

biat edilmek

biat etmek

bîbehre

biber

biberiye

biberleme

biberlemek

biberli

biberlik,-ği

biberon

biber salçası

bibersiz

biber turşusu

bibi

bibliyofil

bibliyograf

bibliyografi

bibliyografik,-ği

bibliyografya

bibliyoman

bibliyomani

bibliyotek,-ği

bibliyotekçi

biblo

bîçare

bîçarelik,-ği

biçem

biçerbağlar

biçerdöver

biçici

biçilme

biçilmek

biçim

biçim bilimi

biçim birim

biçimci

biçimcilik,-ği

biçimleme

biçimlendirilme

biçimlendirilmek

biçimlendirme

biçimlendirmek

biçimlenme

biçimlenmek

biçimli

biçimsel

biçimsellik,-ği

biçimsiz

biçimsizleşme

biçimsizleşmek

biçimsizlik,-ği

biçki

biçkici

biçki dikiş yurdu

biçki yapmak

biçki yurdu

biçme

biçmek

biçtirme

biçtirmek

bid'at,-ti

bidayet

bide

bidon

biftek,-ği

Biga (ilçe)

Bigadiç (ilçe)

bîgâne

bigudi

bîgünah

bîhaber

bihakkın

bîhuş

bijuteri

bîkarar

bikarbonat

bîkes

bikini

bikir,-kri

bilâder ağacı

bilâhare

bilâistisna

bilâkis

bilânço

bilâr

bilârdo

bilârdocu

bilâvasıta

bilcümle

bildik,-ği

bildirge

bildiri

bildirilme

bildirilmek

bildirim

bildirim ödencesi

bildiriş

bildirişim

bildirişme

bildirişmek

bildirme

bildirme cümlesi

bildirmek

bildirme kipi

bildirme kipleri

bile

bile bile

bilecen

bilecenlik,-ği

Bilecik

bileği

bileği taşı

bilek,-ği

bilek damarı

bilek gücü

bilek güreşi

bilek kuvveti

bileklik,-ği

bilek saati

bileme

bilemek

bilenme

bilenmek

bileşen

bileşik,-ği

bileşik faiz

bileşikgiller

bileşik kaplar

bileşik kesir,-sri

bileşik önerme

bileşim

bileşke

bileşme

bileşmek

bileştirici

bileştirme

bileştirmek

bilet

biletçi

biletçilik,-ği

biletme

biletmek

bileyici

bileyicilik,-ği

bilezik,-ği

bilezikli

bilfarz

bilfiil

bilge

bilgece

bilgelik,-ği

bilgi

bilgici

bilgicilik,-ği

bilgiç,-ci

bilgiçlik,-ği

bilgi işlem

bilgi kuramı

bilgilendirme

bilgilendirmek

bilgilenme

bilgilenmek

bilgili

bilgilik,-ği

bilgin

bilginlik,-ği

bilgisayar

bilgisayarcı

bilgisayarcılık,-ğı

bilgisiz

bilgisizlik,-ği

bilgi şöleni

bilgiyazar

bilhassa

bili

bili bili

bilici

bililtizam

bilim

bilim adamı

bilimci

bilimcilik,-ği

bilim dışı

bilim kuramı

bilim kurgu

bilimsel

bilimsel deneycilik,-ği

bilimsel düşünce

bilimselleştirme

bilimselleştirmek

bilimsellik,-ği

bilimsel sosyalizm

bilimsel toplantı

bilimsiz

bilimsizlik,-ği

bilinç,-ci

bilinç akışı

bilinçaltı

bilinç dışı

bilinçlendirme

bilinçlendirmek

bilinçlenme

bilinçlenmek

bilinçli

bilinçlilik,-ği

bilinçsiz

bilinçsizlik,-ği

bilindik,-ği

bilinemez

bilinemezci

bilinemezcilik,-ği

bilinen

bilinme

bilinmedik,-ği

bilinmek

bilinmeyen

bilinmez

bilinmezlik,-ği

bilir

bilirkişi

bilirkişilik,-ği

bilisiz

bilisizlik,-ği

bilistifade

biliş

bilişim

bilişim ağı

bilişme

bilişmek

billâhi

billûr

billûr cisim,-smi

billûriye

billûrlaşma

billûrlaşmak

billûrlaştırma

billûrlaştırmak

billûrlu

billûrsu

bilme

bilmece

bilmek

bilmez

bilmezleme

bilmezlemek

bilmezlenme

bilmezlenmek

bilmiş

bilmukabele

bilmünasebe

bilsat

bilumum

bilvasıta

bilvesile

bilye

bilyeli

bilyeli yatak,-ğı

bilyon

bin

bina

binaen

binaenaleyh

bina etmek

binbaşı,-yı

binbaşılık,-ğı

bin bir

bindallı

bindi

bindirilme

bindirilmek

bindirim

bindirimli

bindirme

bindirmek

binek,-ği

binek atı

binek taşı

biner

bingi

Bingöl

bini

binici

binicilik,-ği

binilme

binilmek

bininci

biniş

binişme

binişmek

binit

binlerce

binlik,-ği

binme

binmek

binyaprak,-ğı (bitki)

bîperva

bir

bira

bira bardağı

biracı

biracılık,-ğı

birader

bir ağızdan

birahane

birahaneci

biralık,-ğı

bira mayası

biraz

birazcık,-ğı

birazdan

birazı

bir bakıma

birbiri

birci

bircilik,-ği

bir çenekliler

bir çenetli

bir çırpıda

bir çift

birçoğu

birçok,-ğu

birden

birdenbire

birdirbir (oyun)

bir dolu

birebir (etkili)

bire bir (ölçü)

bire bir eşleme

Birecik (ilçe)

birer

birer ikişer

bireşim

bireşimli

bir evcikli

birey

bireyci

bireycilik,-ği

bireyleşme

bireyleştirme

bireyleştirmek

bireylik,-ği

birey oluş

bireysel

bireyselleştirme

bireyselleştirmek

bireysellik,-ği

bireyüstü

bir gecelik,-ği

bir gözeli

bir gözeliler

bir hayli

bir hoş

bir hücreli

biri

biricik,-ği

bir iki

birikim

birikinti

birikinti konisi

birikiş

birikme

birikme havzası

birikmek

biriktirim

biriktirme

biriktirmek

birileri

birim

birimci ekonomi

birimler bölüğü

 

 

B Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !