Yazım (İmlâ) Kılavuzu - D Harfi (6)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - D Harfi (6)

diktafon

diktatör

diktatörlük,-ğü

dikte

dikte etmek

diktirme

diktirmek

diktirtme

diktirtmek

dik üçgen

dik yamuk,-ğu

dil

dil akrabalığı

dilaltı (hastalık)

dil altı

dil altı bezleri

dil atlası

dilatometre

dil avcısı

dilâver

dil balığı

dilbasan

dilbaz

dilber

dilberdudağı (tatlı)

dil bilgisi

dil bilimci

dil bilimi

dil bilimsel

dil birliği

dilci

dilcik,-ği

dilcilik,-ği

dil coğrafyası

dil dalaşı

dildaş

dil ebesi

dilek,-ği

dilekçe

dilek kipi

dile kolay

dileme

dilemek

dilemma

dilenci

dilenci çanağı

dilencilik,-ği

dilencilik etmek

dilenci vapuru

dilendirme

dilendirmek

dileniş

dilenme

dilenmek

dileyici

dil felsefesi

dilfüruz

dili bozuk,-ğu

dilim

dilimleme

dilimlemek

dilimleniş

dilimlenme

dilimlenmek

dilimleyiş

dilinim

dilinme

dilinmek

diliş

dili tutuk,-ğu

dili uzun

dili yatkın

dili zifir

dil kavgası

dil lâboratuvarı

dillendirme

dillendirmek

dillenme

dillenmek

dilleşme

dilleşmek

dilli

dilli düdük,-ğü

dilmaç,-cı

dilmaçlık,-ğı

dilme

dilmek

dil oğlanı

dil öğrenimi

dil öğretimi

dil pelesengi

dil peyniri

dilsever

dilsiz

dilsizlik,-ği

dil sürçmesi

dil şakası

dil tutukluğu

dilüviyum

dil yarası

dimağ

dimdik,-ği

dimi

diminuendo

dimnit

dimyat

din

din adamı

dinamik,-ği

dinamikleşme

dinamikleşmek

dinamit

dinamitçi

dinamitleme

dinamitlemek

dinamitlenme

dinamitlenmek

dinamit lokumu

dinamizm

dinamo

dinamometre

dinar

Dinar (ilçe)

din birliği

dinci erki

dinç

dinçleşme

dinçleşmek

dinçlik,-ği

dindar

dindarlık,-ğı

dindaş

dindaş olmak

din dışı

dindirme

dindirmek

din doruğu

dinelme

dinelmek

dinen

dineri

din erkçilik,-ği

din erki

din felsefesi

dingi

dingil

dingildek,-ği

dingildeme

dingildemek

dingilli

dingin

dingincilik,-ği

dinginleşme

dinginleşmek

dinginlik,-ği

dinî

dini bütün

diniş

dink,-gi

dinleme

dinlemek

dinleme salonu

dinlence

dinlendirici

dinlendirilmiş

dinlendirme

dinlendirmek

dinlenme

dinlenmek

dinlenme kampı

dinlenme salonu

dinleti

dinletme

dinletmek

dinleyici

dinleyicilik,-ği

dinleyiş

dinme

dinmek

dinozor

dinozorlar

din öncesi

dinsel

dinsiz

dinsizlik,-ği

dip,-bi

dip ağı

dip bucak,-ğı 

dipçik,-ği

dipçikleme

dipçiklemek

dipçiklenme

dipçiklenmek

dipdinç

dipdiri

dip doruk,-ğu

dipfriz

dip koçanı

diplârya

dipleme

diplemek

diploma

diplomalı

diplomasız

diplomasi

diplomat

diplomatik,-ği

diplomatlık,-ğı

dipnot

dipsiz

dirayet

dirayetli

dirayetsiz

dirayetsizlik,-ği

direk,-ği

direkçi

direklik,-ği

direksiyon

direkt

direktif

direktör

direktörlük,-ğü

direme

diremek

diren

direnç,-ci

dirençli

dirençsiz

direngen

direngenlik,-ği

direnim

direniş

direnişçi

direnleme

direnlemek

direnme

direnmek

direşken

direşme

direşmek

diretme

diretmek

direy

dirgen

dirgenleme

dirgenlemek

dirhem

diri

dirice

diriğ

diriğ etmek

diriksel

diriksel ısı

diril

dirileşme

dirileşmek

diril ısı

dirilik,-ği

diriliş

dirilme

dirilmek

diriltici

diriltme

diriltmek

dirim

dirim bilimci

dirim bilimcilik,-ği

dirim bilimi

dirim bilimsel

dirim konisi

dirim kurgu

dirim kurgusal

dirimli

dirimlik,-ği

dirimsel

dirimselcilik,-ği

dirim suyu

diri örtü

dirlik,-ği

dirlik düzenlik,-ği

dirliksiz

dirliksizlik,-ği

dirsek,-ği

dirsek kemiği

dirsekleme

dirseklemek

dirseklenme

dirseklenmek

dirseklik,-ği

disimilâsyon

disiplin

disiplin cezası

disiplin kurulu

disiplinli

disiplinsiz

disiplinsizlik,-ği

disiplin suçu

disk

diskalifiye

diskalifiye etmek

diskalifiye olmak

disk atma

disket

diskjokey

disko

diskotek,-ği

diskur

dispanser

dispeç,-ci

dispeççi

disprosyum

distribütör

distribütörlük,-ğü

diş

diş ağrısı

diş bademi

dişbudak,-ğı

diş buğdayı

diş çekimi

dişçi

dişçilik,-ği

diş-damak ünsüzü

diş-dudak ünsüzü

dişe diş

dişeği

dişeğileme

dişeğilemek

dişeme

dişemek

diş eti

diş eti-damak ünsüzü

diş eti-dudak ünsüzü

diş eti ünsüzü

diş fırçası

diş hekimi

diş hekimliği

dişi

dişi bakır

dişi demir

dişi klişe

dişil

dişileşme

dişileşmek

dişileştirme

dişileştirmek

dişilik,-ği

dişilleştirme

dişilleştirmek

dişillik,-ği

dişindirik,-ği

dişi organ

diş kirası

dişlek,-ği

dişleme

dişlemek

dişlenme

dişlenmek

dişletme

dişletmek

dişli

dişlik,-ği

dişli tırnaklı

diş macunu

diş otu

diş otugiller

diş özü

dişsiz

dişsizlik,-ği

diş tababeti

diş tabibi

diş tacı

diş taşı

diş ünsüzü

ditiramp,-bı

ditme

ditmek

dival

divan

divançe

divane

divaneleşme

divaneleşmek

divanelik,-ği

divanhane

divanıâli

divanıharp,-bi

Divanıhümayun

Divanımuhasebat

divanî

divanî kırması

divan kalemi

divan sazı

divik,-ği

divit

divitin

divlek,-ği

Divriği (ilçe)

diyabaz

diyabet

Diyadin (ilçe)

diyafram

diyagonal,-li

diyagram

diyaklâz

diyakoz

diyakroni

diyakronik,-ği

diyalâj

diyalekt

diyalektik,-ği

diyalektik materyalizm

diyalektolog,-ğu

diyalektoloji

diyalel

diyaliz

diyalog,-ğu

diyanet

diyanet işleri

diyapazon

diyapozitif

diyar

Diyarbakır

diyastaz

diyastol,-lü

diyatome

diye

diyecek,-ği

diyerek

diyet

diyetetik,-ği

diyetisyen

diyet peyniri

diyez

diyoptri

diyorit

diz

diz ağırşağı

dizanteri

dizanterili

dizayn

diz bağı

diz boyu

dizdar

dizdirme

dizdirmek

diz dize

dize

dizel

dizeleştirme

dizeleştirmek

dizem

dizemli

dizge

dizgeli

dizgesel

dizgesiz

dizgi

dizgici

dizgicilik,-ği

dizgin

dizginleme

dizginlemek

dizginlenme

dizginlenmek

dizginsiz

dizgi yeri

dizi

dizici

dizi film

dizileme

dizilemek

dizili

diziliş

dizilme

dizilmek

dizim

dizin

diziş

diz kapağı

diz kapağı kemiği

dizleme

dizlemek

dizlik,-ği

dizme

dizmek

dizmen

dizüstü

dizyem

do

do anahtarı

dobra dobra

doçent

doçentlik,-ği

Dodurga (ilçe)

dogma

dogmacı

dogmacılık,-ğı

dogmalaştırma

dogmalaştırmak

dogmatik,-ği

dogmatik felsefe

dogmatizm

doğa

doğa bilgisi

doğa bilimci

doğa bilimcilik,-ği

doğa bilimleri

doğacı

doğacılık,-ğı

doğaç,-cı

doğaçlama

doğaçtan

doğa dışı

doğal

doğal ayıklanma

doğalcı

doğalcılık,-ğı

doğal gaz

doğallaşma

doğallaşmak

doğallaştırma

doğallaştırmak

doğallık,-ğı

doğan

doğancı

Doğanhisar (ilçe)

Doğankent (ilçe)

Doğanşar (ilçe)

Doğanşehir (ilçe)

Doğanyol (ilçe)

Doğanyurt (ilçe)

doğa ötesi

doğaüstü

doğaüstücülük,-ğü

doğa yasası

doğdurma

doğdurmak

doğma

doğma büyüme

doğmaca

doğmak

doğram

doğrama

doğramacı

doğramacılık,-ğı

doğramak

doğranma

doğranmak

doğratma

doğratmak

doğrayış

doğru

 

 

 

 

 

 

D Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !