Yazım (İmlâ) Kılavuzu - F Harfi (3)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - F Harfi (3)

Flâman kuşu

flâmanlar

flâmingo

flândra

flândra balığı

flânel

flâş

flâş conta

flâşör

flâvta

flebit

flegmon

fleol,-lü

flit

flitleme

flitlemek

flok

flora

flori

florin

floş

flöre

flört

flört etmek

flûrcun

flûrya

flüor

flüoresan

flüoresan lâmba

flüoresans

flüorışı

flüorışıl

flüorin

flüorit

flüorür

flüt

flütçü

fob

fobi

Foça (ilçe)

fodla

fodlacı

fodlacılık,-ğı

fodra

fodul

fodulca

fodulluk,-ğu

fok

fokgiller

fokstrot

fokurdak,-ğı

fokurdama

fokurdamak

fokurdatma

fokurdatmak

fokur fokur

fokurtu

fol

folk

folklor

folklorcu

folklorculuk,-ğu

folklorik,-ği

folklorist

folk müziği

folk sanatçısı

folluk,-ğu

folyo kâğıdı

fon

fonda

fonda etmek

fondan

fondip

fondip yapmak

fondöten

fonem

fonetik,-ği

fonetikçi

fonksiyon

fonksiyonalizm

fonksiyonel

fon müziği

fonograf

fonografi

fonojenik,-ği

fonolit

fonolog,-ğu

fonoloji

fonotelgraf

font

fora

forint

form

forma

forma başlık,-ğı

formaldehit,-di

formalık,-ğı

formalist

formalite

formaliteci

formalizm

formasyon

format

formatlama

formatlamak

formatlı

formel

formen

formika

formik asit,-di

formol,-lü

formül

formüle etmek

formüler

formülleşme

formülleşmek

formülleştirme

formülleştirmek

foroz

foroz kayığı

fors

forsa

forseps

forslu

forsmajör

forte

fortepiano

fortissimo

fort pense

fortrak

forum

forvet

fos

fosfat

fosfatlama

fosfatlamak

fosfatlı

fosfor

fosforışı

fosforışıl

fosforik,-ği

fosforik asit,-di

fosforlu

fosforsuz

fosgen

fosil

fosilleşme

fosilleşmek

fosilli

foslama

foslamak

foslatma

foslatmak

fosseptik,-ği

fosurdama

fosurdamak

fosurdatma

fosurdatmak

fosur fosur

fosurtu

foşa

foşurdama

foşurdamak

foşurdata foşurdata

foşurdatma

foşurdatmak

fota

foto

fotoakım

fotoelektrik,-ği

fotofiniş

fotoğraf

fotoğrafçı

fotoğrafçılık,-ğı

fotoğrafhane

fotoğraflama

fotoğraflamak

fotoğraf makinesi

fotojen

fotojenik,-ği

fotokimya

fotokinezi

fotokopi

fotokopici

fotokopicilik,-ği

fotokurgu

fotolitografi

fotomekanik,-ği

fotometre

fotometri

fotomodel

fotomontaj

fotomorfoz

fotoroman

fotosentez

fotosfer

fotoskop,-bu

fotoşimi

fototaksi

fototaktizm

fototek

fototerapi

fototropizm

foya

fön

fötr

fragman

frak

fraklı

fraksiyon

francala

francalacı

francalacılık,-ğı

francalalık,-ğı

frank,-gı

franlık,-ğı

Fransa

Fransız

Fransızca

Fransızlaşma

Fransızlaşmak

Fransızlaştırma

Fransızlaştırmak

Fransızlık,-ğı

fransiyum

frapan

frekans

fren

frenci

frengi

frengili

Frengistan

fren görevlisi

Frenk

Frenk asması

Frenkçe

Frenk çileği

Frenk gömleği

Frenk inciri

Frenk lâhanası

Frenkleşme

Frenkleşmek

Frenkleştirme

Frenkleştirmek

Frenklik,-ği

Frenk maydanozu

Frenk menekşesi

Frenk patlıcanı

Frenk üzümü

frenleme

frenlemek

frenlenme

frenlenmek

frenleyici

fren mesafesi

frenoloji

fren yapmak

frer

fresk

freze

frezeci

frezeleme

frezelemek

fribort,-du

frigo

frigorifik,-ği

frijider

frijidite

frikik,-ği

friksiyon

frisa

frişka

fritöz

friz

frize kaplama

früktoz

fuar

fuarcı

fuarcılık,-ğı

fuaye

fuel-oil

fuhuş,-hşu

fujer

fukara

fukara babası

fukaralık,-ğı

fukusgiller

ful,-lü

fulâr

fule

full-time

fulya

fulya balığı

fulya balığıgiller

funda

fundagiller

fundalar

fundalık,-ğı

fundamentalist

fundamentalizm

funda sıçanı

funda tavuğu

funda toprağı

furgon

furya

fut

futa

futbol

futbolcu

fuzulî

fücceten

fücur

füg

fülfül

fülsüahmer

fülüs

füme

fümerol,-lü

fünye

Fürs

füru,-u

fürumaye

füsun

füsunkâr

fütuhat

fütuhatçı

fütur

fütursuz

fütursuzca

fütürist

fütürizm

fütürolog,-ğu

fütüroloji

fütüvvet

füze

füzeatar

füzen

füzesavar

füzyometre

füzyon

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !