Yazım (İmlâ) Kılavuzu - K Harfi (2)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - K Harfi (2)

kalemkârlık,-ğı

kalem kaşlı

kalem kavgası

kalem kulaklı

kalem kutusu

kalemlik,-ği

kalem parmaklı

kalem sahibi

kalemşor

kalemtıraş

kalender

kalenderce

kalenderî

Kalenderiye

kalenderleşme

kalenderleşmek

kalenderlik,-ği

kalensöve

kaleska

kalevî

kaleydoskop,-bu

kalfa

kalfalık,-ğı

kalgıma

kalgımak

kalhane

kalıcı

kalıcılık,-ğı

kalıç,-cı

kalık,-ğı

kalıklık,-ğı

kalım

kalımlı

kalımlılık,-ğı

kalımsız

kalın

kalın bağırsak,-ğı

kalınca

kalın kafa

kalın kafalı

kalın kafalılık,-ğı

kalınlaşma

kalınlaşmak

kalınlaştırma

kalınlaştırmak

kalınlatma

kalınlatmak

kalınlık,-ğı

kalınma

kalınmak

kalın ses

kalıntı

kalın ünlü

kalın yağ

kalıp,-bı

kalıpçı

kalıpçılık,-ğı

kalıp kıyafet

kalıplama

kalıplamak

kalıplanma

kalıplanmak

kalıplaşma

kalıplaşmak

kalıplaşmış

kalıplaşmış iyelik,-ği

kalıplatma

kalıplatmak

kalıplı

kalıplı kıyafetli

kalıpsız

kalıpsız kıyafetsiz

kalıp sigarası

kalış

kalıt

kalıtçı

kalıtım

kalıtım bilimi

kalıtımsal

kalıtsal

kaliborit

kalibre

kalifiye

kalifiye işçi

kaliforniyum

kaligrafi

kalinis

kalinos

kalipso

kalite

kalite kontrolü

kaliteli

kalitesiz

kalitesizlik,-ği

kalkan

kalkan bezi

kalkan böcekleri

Kalkandere (ilçe)

kalk borusu

kalker

kalkerleşme

kalkerleşmek

kalkerli

kalkersiz

kalkık,-ğı

kalkıklık,-ğı

kalkındırma

kalkındırmak

kalkınış

kalkınma

kalkınmak

kalkış

kalkışma

kalkışmak

kalkma

kalkmak

kalkojen

kalkolitik,-ği

kallavi

kallavi fincan

kalleş

kalleşçe

kalleşlik,-ği

kalleşlik etmek

kalma

kalma durumu

kalmak

kalmalı

kalmalı tümleç,-ci

kaloma

kalomel

kalori

kalorifer

kalorifer borusu

kaloriferci

kalorifercilik,-ği

kalorifer dairesi

kalorifer kazanı

kalorifer peteği

kalorimetre

kalorimetri

kalp,-bi (yürek)

kalp (düzme)

kalp ağrısı

kalpak,-ğı

kalpakçı

kalpakçılık,-ğı

kalpaklı

kalpazan

kalpazanlık,-ğı

kalp etmek

kalp krizi

kalplaşma

kalplaşmak

kalplık,-ğı

kalpli

kalp olmak

kalp sektesi

kalpsiz

kalpsizlik,-ği

kalp spazmı

kalseduan

kalsemi

kalsit

kalsiyum

kalsiyumlu

kalsiyumsuz

kaltaban

kaltabanlık,-ğı

kaltak,-ğı

kaltaklık,-ğı

kalubelâ

Kalvenci

Kalvencilik,-ği

Kalvenizm

kalya

kalyon

kalyoncu

kam (şaman)

kâm (dilek)

kama

kamacı

kamalama

kamalamak

kamalı

Kaman (ilçe)

kamanço

kamanço etmek

kamara

kamarillâ

kamarot

kamarotluk,-ğu

kamasız

kamaşma

kamaşmak

kamaştırma

kamaştırmak

kamber

kambiyo

kambiyocu

kambiyoculuk,-ğu

kambriyen

kambriyen öncesi

kambur

kambur felek,-ği

kamburlaşma

kamburlaşmak

kamburlaştırma

kamburlaştırmak

kamburluk,-ğu

kamburumsu

kambur zambur

kamçı

kamçıbaşı (iplik)

kamçıkuyruk,-ğu (koyun)

kamçılama

kamçılamak

kamçılanma

kamçılanmak

kamçılatma

kamçılatmak

kamçılayış

kamçılı

kamçılılar

kame

kamelya

kamer

kamera

kameraman

kamer balığı

kamerî

kamerî ay

kamerî takvim

kameriye

kamerî yıl

Kamerun

Kamerunlu

kamet

kamga

kamış

kamışçık,-ğı

kamış kalem

kamışkulak,-ğı (at)

kamışlı

kamışlık,-ğı

kamışsı

kamikaze

kâmil

kâmilen

kamineto

kamp

kampana

kampanya

kampanyacı

kampçı

kampçılık,-ğı

kamping

kamplaşma

kamplaşmak

kampus

kamp yapmak

kamu

kamu davası

kamu düzeni

kamuflâj

kamufle

kamufle etmek

kamu kesimi

kamulaştırılma

kamulaştırılmak

kamulaştırma

kamulaştırmak

kamuoyu

kamu personeli

kamus

kamusal

kamusallaşma

kamusallaşmak

kamu sektörü

kamu tanrıcı

kamu tanrıcılık,-ğı

kamutay

kamyon

kamyoncu

kamyonculuk,-ğu

kamyonet

kan

kana

kanaat,-ti

kanaat etmek

kanaatkâr

kanaatkârlık,-ğı

kanaatli

Kanada kavağı

kana kan

kana kana

kan akçesi

kan aktarımı

kanal

kanalcık,-ğı

kanalet

kanalıyla

kanalizasyon

kanama

kanamak

kanamalı

kanara

kanarya

kanarya çiçeği

kanaryalık,-ğı

kanarya otu

kanasta

kanat,-dı

kanata

kanatçık,-ğı

kanatlandırma

kanatlandırmak

kanatlanış

kanatlanma

kanatlanmak

kanatlı

kanatlılar

kanatma

kanatmak

kanatsız

kanatsızlar

kanava

kanaviçe

kanayış

kan bağı

kan bankası

kan basıncı

kan bilimci

kan bilimi

kanbiyit

kanca

kancabaş (kayık)

kancalama

kancalamak

kancalı

kancalı iğne

kancalı kurt,-du

kancık,-ğı

kancıkça

kancıklık,-ğı

kancıklık etmek

kancıklık yapmak

kancur

kan çıbanı

kançılar

kançılarlık,-ğı

kançılarya

kandaş

kandaşlık,-ğı

kan davası

kandelâ

Kandıra (ilçe)

kandıra ağacı

kandıra otu

kandırıcı

kandırıcılık,-ğı

kandırılış

kandırılma

kandırılmak

kandırış

kandırma

kandırmaca

kandırmak

kandil

kandilci

kandil çiçeği

kandil çöreği

kandil gecesi

kandil günü

kandilleşme

kandilleşmek

kandilli

Kandilli

kandillik,-ği

kandilli küfür

kandilli selâm

kandilli temenna

kandil simidi

kandil yağı

kan doku

kan dolaşımı

kanepe

kangal

Kangal (ilçe)

kangallama

kangallamak

kangallanma

kangallanmak

kangren

kangrenleşme

kangrenleşmek

kangrenli

kangren olmak

kan grubu

kanguru

kangurugiller

kanı

kanı bozuk,-ğu

kanık,-ğı

kanıklanma

kanıklanmak

kanıklık,-ğı

kanıkma

kanıkmak

kanıksama

kanıksamak

kanıksayış

kanırma

kanırmak

kanırtma

kanırtmaç,-cı

kanırtmak

kanı sıcak,-ğı

kanış

kanıt

kanıtlama

kanıtlamak

kanıtlanış

kanıtlanma

kanıtlanmak

kanıtlı

kanıtsama

kanıtsamak

kani,-i

kani olmak

kaniş

kankan

kan kanseri

kan kardeşi

kan kaybı

kan kırmızı

kankurutan

kanlama

kanlamak

kanlandırma

kanlandırmak

kanlanma

kanlanmak

kanlı

kanlı basur

kanlı bıçaklı

kanlı canlı

kanlı katil

kanlılık,-ğı

kanma

kanmak

kanmazlık,-ğı

kan nakli

kano

kanon

kanotiye

kan parası

kan plâzması

kan portakalı

kanser

kanser bilimi

kanserleşme

kanserleşmek

kanserli

kanserojen

kanseroloji

kansız

kansız cansız

kansızlaşma

kansızlaşmak

kansızlık,-ğı

kant,-dı

kantar

kantar ağası

kantarcı

kantarcılık,-ğı

kantariye

kantar kabağı

kantar kolu

kantarlama

kantarlamak

kantarlı

kantarlı küfür

kantarma

kantaron

kantar topu

kan taşı

kantat

kantin

kantinci

kantincilik,-ği

kantiyane

kanto

kantocu

kantoculuk,-ğu

kanton

kantonit

kanun (yasa; çalgı aleti)

kânun (yılın ilk ve son ayları)

kanuncu

kanun dışı

kanunen

kanun hükmünde kararname

kanunî

kanuniyet

kanun koyucu

kanunlaşma

kanunlaşmak

kanunlaştırılma

kanunlaştırılmak

kanunlaştırma

kanunlaştırmak

kanun lâyihası

kanunname

kanun sözcüsü

kanunsuz

kanunsuzluk,-ğu

kanun tasarısı

kanun teklifi

kanunuesasî

kânunuevvel

kânunusani

kanyak,-ğı

kanyon

kaolin

kaolinit

kaolinli

kaos

kap (giysi)

kap,-bı (mahfaza)

kâp,-bı (aşık kemiği)

kapacık,-ğı

kapak,-ğı

kapakçık,-ğı

kapak kızı

kapaklanma

kapaklanmak

kapaklı

kapaklık,-ğı

kapaksız

kapak taşı


 

 

K Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !