Yazım (İmlâ) Kılavuzu - K Harfi (4)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - K Harfi (4)

karılı kocalı

karılma

karılmak

karıma

karımak

karın,-rnı

karın ağrısı

karın boşluğu

karınca

karınca asidi

karınca belli

karınca duası

karıncaezmez

karıncaincitmez

karınca kaderince

karınca kararınca

karıncalanış

karıncalanma

karıncalanmak

karıncalar

karıncalı

karıncayiyen

karıncayiyengiller

karıncık,-ğı

karın çatlağı

karından bacaklılar

karındaş

karınlama

karınlamak

karınlı

karınma

karınmak

karınsa

karıntası

karıntı

karın zarı

karın zarı iltihabı

karın zarı yangısı

karısı ağızlı

karısı köylü

karış

karışık,-ğı

karışıklık,-ğı

karışılma

karışılmak

karışım

karış karış

karışlama

karışlamak

karışma

karışmak

karıştırıcı

karıştırıcılık-ğı

karıştırılma

karıştırılmak

karıştırış

karıştırma

karıştırmak

kari,-i

karides

karidesçi

kariha

karikatür

karikatürcü

karikatürcülük,-ğü

karikatürist

karikatürize

karikatürize etmek

karikatürleştirme

karikatürleştirmek

karina

karina etmek

karinalılar

karine

kariyer

kariyer yapmak

karizma

karizmatik,-ği

Karkamış (ilçe)

karkara

karkas

kar kuşu

kar kuyusu

karlama

karlamak

karlanma

karlanmak

karlı

kârlı

kârlı iş

karlık,-ğı

Karlıova (ilçe)

Karluk

karma

karmaç,-ğı

karma eğitim

karma ekonomi

karmak

karmakarış

karmakarış etmek

karmakarışık,-ğı

karmakarışık etmek

karmakarışık olmak

karmakarış olmak

karmalık,-ğı

karman çorman

karmanyola

karmanyolacı

karmanyolacılık,-ğı

karma okul

karma sergi

karmaşa

karmaşık,-ğı

karmaşıklaşma

karmaşıklaşmak

karmaşık sayı

karmaşma

karmaşmak

karmaştırma

karmaştırmak

karma tamlama

karmık,-ğı

karmuk,-ğu

karnabahar

karnabit

karnaval

karnaval maskarası

karnaval maskesi

karne

karnı aç

karnı burnunda

karnı geniş

karnıkara (börülce)

karnından konuşan

karnı tok

karnıyarık,-ğı

karni

karo

karoser

kâr payı

karpit

karpit lâmbası

karpuz

karpuzcu

karpuzculuk,-ğu

karpuz fener

Karpuzlu (ilçe)

Kars

karsak,-ğı

kârsız

karst

karstik,-ği

karşı

karşı akın

karşıcı

karşıcılık,-ğı

karşıdan karşıya

karşı devrim

karşı düşürüm

karşı gelim

karşı görüş

karşı karşıya

karşılama

karşılamak

karşılama töreni

karşılanış

karşılanma

karşılanmak

karşılaşma

karşılaşmak

karşılaşma takvimi

karşılaştırılma

karşılaştırılmak

karşılaştırma

karşılaştırma derecesi

karşılaştırmak

karşılaştırmalı

karşılaştırmalı dil bilgisi

karşılaştırmalı dil bilimi

karşılaştırmalı edebiyat

karşılayıcı

karşılayış

karşılık,-ğı 

karşılıklı

karşılıklılık,-ğı

karşılıklı yapraklar

karşılıksız

karşılıksız çek

karşın

karşı olmak

karşı olum

karşı oy

karşı sav

karşıt

karşıt anlamlı

karşıtçı

karşıtçılık,-ğı

karşıt duygu

karşıtlama

karşıtlamak

karşıtlaşma

karşıtlaşmak

karşıtlı

karşıtlık,-ğı

Karşıyaka (ilçe)

kart

kartal

Kartal (ilçe)

kartal ağacı

kartalgiller

kartallar

kartallı

kartallı eğrelti otu

kartalma

kartalmak

kartaloş

kartaloz

kartel

kartelâ

kartelleşme

kartelleşmek

Kartezyen

Kartezyenizm

kartlaşma

kartlaşmak

kartlık,-ğı

kartograf

kartografi

kartografik,-ği

karton

kartonpiyer

kartopu

kartotek,-ği

kartpostal

kartuk,-ğu

kartuş

kartvizit

Karun

karyağdı

karye

karyoka

karyokinez

karyola

kas

kasa

kasaba

kasabalı

kasacı

kasadar

kasalama

kasalamak

kasalanma

kasalanmak

kasap,-bı

kasaphane

kasaplık,-ğı

kasara

kasatura

kasavet

kasavet etmek

kasavetlenme

kasavetlenmek

kasavetli

kasavetsiz

kas doku

kâse

kasem

kaset

kasetçalar

kasetçi

kasetçilik,-ği

kasık,-ğı

kasık bağcı

kasık bağı

kasık biti

kasık çatlağı

kasık otu

kasıl

kasıl duyumlar

kasılış

kasılma

kasılmak

kasım

kasım kasım

kasımpatı

kasınç,-cı

kasınma

kasınmak

kasıntı

kasıntılı

kasıntısız

kasır,-srı

kasırga

kasıt,-stı

kasıtlı

kasıtsız

kaside

kasideci

kasis

kask

kaskat (fizik)

kaskatı

kasket

kasko

kaslı

kasma

kasmak

kasnak,-ğı

kasnakçı

kasnaklama

kasnaklamak

kasnı

kassız

kast

Kastamonu

kastanyet

kastanyola

kastanyola yuvası

kastar

kastarcı

kastarcılık,-ğı

kastarlama

kastarlamak

kastarlı

kasten

kastetme

kastetmek

kastî

kastor

kas tutukluğu

kasvet

kasvetli

kasvetsiz

kaş

Kaş (ilçe)

kaşağı

kaşağılama

kaşağılamak

kaşağılanma

kaşağılanmak

kaşağılatma

kaşağılatmak

kaşalot

kaşan

kaşandırma

kaşandırmak

kâşane

kaşanma

kaşanmak

kaşan yeri

kaşar

kaşarlanma

kaşarlanmak

kaşarlı

kaşar peyniri

kaşbastı

kaşe

kaşeksi

kaşeli

kaşık,-ğı

kaşık çalımı

kaşıkçı

kaşıkçı kuşu

kaşıkçılık,-ğı

kaşıkçın

kaşık düşmanı

kaşıklama

kaşıklamak

kaşıklanma

kaşıklanmak

kaşıklayış

kaşıklık,-ğı

kaşık otu

kaşık oyunu

kaşıma

kaşımak

kaşındırma

kaşındırmak

kaşınış

kaşınma

kaşınmak

kaşıntı

kaşıntılı

kâşif

kaşkariko

kaşkaval

kaşkol,-lü

kaşkorse

kaşlı

kaşlı gözlü

kaşmer

kaşmerlik,-ği

kaşmir

kat

kat,-t'ı (kesme)

katabolizma

katafalk

katafot

katakofti

katakomp

katakulli

katalepsi

kataleptik,-ği

katalitik,-ği

kataliz

katalizör

katalog,-ğu

kataloglama

kataloglamak

katalpa

katana

katar

katarakt

katarlama

katarlamak

katarlanma

katarlanmak

katavaşya

katbekat

katedral,-li

kategori

kategorik,-ği

katetme

katetmek

katgüt

katı

katık,-ğı

katık etmek

katıklama

katıklamak

katıklı

katıklı aş

katıksız

katılaşma

katılaşmak

katılaştırma

katılaştırmak

katılgan doku

katılık,-ğı

katılım

katılış

katılma

katılmak

katıltma

katıltmak

katım

katımlık,-ğı

katıntı

katır

katır boncuğu

katırcı

katırcılık,-ğı

katır kutur

katırkuyruğu (bitki)

katırlaşma

katırlaşmak

katırlık,-ğı

katırtırnağı (bitki)

katır yılanı

katı söz

katışık,-ğı

katışıklık,-ğı

katışıksız

katışma

katışmaç,-cı

katışmak

katıştırma

katıştırmak

katı yağ

katı yumurta

katı yürekli

kat'î

kâtibe

kâtibiadil,-dli

katil,-tli (öldürme)

katil (öldüren)

kat'îleşme

kat'îleşmek

katillik,-ği

kâtip,-bi

kâtiplik,-ği

kat'iyen

kat'iyet

kat kat

katkı

katkılanma

katkılanmak

katkılı

katkı payı

katkısız

katlama

katlamak

katlandırma

katlandırmak

katlanılma

katlanılmak

katlanış

katlanma

katlanmak

katlatma

katlatmak

katlayış

katletme

katletmek

katlı

katlı kur

katliam

katma

katma bütçe

katma değer vergisi

katmak

katmalı

katman

katman bulut

katmanlaşma

katmanlaşmak

katmanlı

katmer

katmerci

katmercilik,-ği

katmerleşme

katmerleşmek

katmerli

katmerli badem

katmerli birleşik zaman

katmerli iyelik,-ği

katmerli yalan

katmersiz

Katolik

Katoliklik,-ği

katot,-du

katrak,-ğı

katran

katran ağacı

katrancı

katran çamı

katranköpüğü (mantar)

katranlama

 

K Harfinin Devamı...

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !