Yazım (İmlâ) Kılavuzu - M Harfi (2)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - M Harfi (2)

malikiyet

malik olmak

malî senet,-di

maliye

maliyeci

maliyecilik,-ği

maliyet

maliyet fiyatı

maliyetli

maliyetsiz

malî yıl

Malkar

Malkara (ilçe)

Malkarca

malkıran

malkoç

mallanma

mallanmak

mal müdürlüğü

mal müdürü

mal mülk

mal olmak

mal para

mal sahibi

mal sandığı

malt

Malta

Malta eriği

Malta humması

Maltalı

Malta palamudu

Malta taşı

Maltepe (ilçe)

maltız

Maltız

Maltız keçisi

maltlanma

maltlanmak

maltoz

malûl,-lü

malûlen

malûl gazi

malûliyet

malûllük,-ğü

malûm

malûmat

malûmat edinmek

malûmatfuruş

malûmatfuruşluk,

-ğu

malûmatlı

malûmat sahibi

malûmatsız

malûmattar

malûmattar etmek

malûm olmak

malûmu ilâm etmek

mal varlığı

malya

malzeme

mama

mamafih

Mamak (ilçe)

mamaliga

mambo

mamelek,-ği

mamul,-lü

mamulât

mamur

mamure

mamut

mana

manaca

manalandırma

manalandırmak

manalı

manalı manalı

manas

manasız

manasızlık,-ğı

manastır

manat

manav

Manavgat (ilçe)

manavlık,-ğı

manca

mancana

mancelina

mancınık,-ğı

mancınıkçı

mancınık işi

Mançu

Mançuca

manda

mandacı

mandacılık,-ğı

mandagözü (yirmi

kuruş)

mandal

mandalina

mandallama

mandallamak

mandallanma

mandallanmak

mandallı

mandalsız

mandapost

mandar

mandarin

mandarinlik,-ği

mandater

mandepsi

mandıra

mandıracı

mandıracılık,-ğı

mandolin

mandolinci

manej

manen

manevî

manevî evlât,-dı

manevî ilim,-lmi

manevî tazminat

maneviyat

manevî zarar

manevra

manevra fişeği

manevra yapmak

manga

mangal

mangal kömürü

mangal yağı

mangal yürekli

mangan

manganez

manganin

mangır

mangırlı

mangırsız

mangiz

mango

mani (ruh hastalığı)

mâni,-i,-si (şiir türü;

engel)

Mani

Manicilik,-ği

mânia

mânialı

manidar

manifatura

manifaturacı

manifaturacılık,-ğı

manifesto

Manihaizm

manika

manikür

manikürcü

manikürcülük,-ğü

manikürlü

manikürsüz

mâni olmak

maniple

manipülâsyon
manipülâtör

Manisa

Manisa kebabı

Manisa lâlesi

manişka

manita

manitacı

manitacılık,-ğı

manivelâ

manivelâlı

mankafa

mankafalık,-ğı

manken

mankenlik,-ği

manolya

manolyagiller

manometre

mansap,-bı

mansıp,-bı

mansiyon

manşet

manşon

mantalite

mantar

mantar ağacı

mantar bilimci

mantar bilimi

mantarcı

mantarcılık,-ğı

mantar çorbası

mantardoğuran

mantarhane

mantar hastalığı

mantar kent

mantarlama

mantarlamak

mantarlar

mantarlaşma

mantarlaşmak

mantarlı

mantarlık,-ğı

mantar meşesi

mantar özü

mantarsı

mantar tabakası

mantar tabancası

mantı

mantıcı

mantık,-ğı

mantıkça

mantıkçı

mantıkçılık,-ğı

mantık dışı

mantıken

mantıkî

mantıklı

mantık öncesi

mantıksal

mantıksız

mantıksızlık,-ğı

manti

mantin

mantinota

mantisM Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !