Yazım (İmlâ) Kılavuzu - M Harfi (6)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - M Harfi (6)

mermerlik,-ği
mermerşahi
mermi
merserize
mersi
mersin
Mersin
mersin ağacı
mersin balığı
mersin balığıgiller
mersin balıkları
mersingiller
mersin morinası
mersiye
mersiyehan
mert,-di
mertçe
mertebe
mertek,-ği
mertlik,-ği
Meryem ana
meryemana asması
meryemana dikeni
meryemanaeldiveni
(bitki)
meryemana kuşağı
meryem pelesengi
merzengûş
Merzifon (ilçe)
mesabe
mesafe
mesafeli
mesafelik,-ği
mesaha
mesai
mesai saati
mesai yapmak
mesaj
mesamat
mesame
mesane
mescit,-di
mesel
meselâ
mesele
mesel olmak
mesen
meserret
meserretle
meses
mesh
mesh etmek
Mesih
mesire
mesirelik,-ği
mesken
meskenet
Mesket Türkleri
meskûkât
meskûn
meskûn mahal,-lli
meskût
meslek,-ği
meslekî
meslek içi eğitim
mesleksel
mesleksiz
mesleksizlik,-ği
meslektaş
meslektaşlık,-ğı
mesmu,-u
mesnet,-di
mesnetli
mesnetsiz
mesnevî
mesrur
mest
mestane
mestçi
mestçilik,-ği
mest etmek
mest olmak
mestur
mesture
mes'udane
Mesudiye (ilçe)
mes'ul,-lü
mes'uliyet
mes'uliyetli
mes'uliyetsiz
mes'uliyetsizlik,-ği
mes'ul olmak
mes'ut,-du
mes'ut etmek
mes'ut olmak
meşakkat,-ti
meşakkatli
meşakkatsiz
meş'ale
meş'aleci
meşatlık,-ğı
meşbu,-u
meşe
meşecik,-ği
meşe kömürü
meşelik,-ği
meşe odunu
meşe palamudu
meşgale
meşgul,-lü
meşgul etmek
meşguliyet
meşgul olmak
meşher
meşhet,-di
meşhur
meşhurluk,-ğu
meşhur olmak
meşhut,-du
meşhut cürümler
mahkemesi
meşhut suç
meşihat
meşime
meşin
meşin suratlı
meşin yuvarlak,-ğı
meşk
meşk etmek
meşkûk
meşkûr
meşrep,-bi
meşru,-u
meşrubat
meşrubatçı
meşruhat
meşruiyet
meşrulaşma
meşrulaşmak
meşrulaştırma
meşrulaştırmak
meşru müdafaa
meşrut
meşruta
meşruten
meşruten tahliye
meşrutî
meşrutiyet
meşrutiyetçi
meş'um
meşveret
meşveret etmek
met
met,-ddi
meta,-ı
metabolizma
metafor
metafizik,-ği
metafizikçi
metafizikçilik,-ği
metafor
metal,-li
metal bilimi
metalik,-ği
metalografi
metaloit,-di
metalsi
metalürji
metalürjik,-ği
metal yatak,-ğı
metal yorulması
metamorfik,-ği
metamorfizm
metamorfoz
metan
metanet
metanetli
metanetsiz
metanetsizlik,-ği
metapsişik,-ği
metastaz
metatez
metazori
metbu,-u
metelik,-ği
meteliksiz
meteliksizlik,-ği
meteoroloji istasyonu
meteorolojik,-ği
meteor taşı
metfen
metfun
methal,-li
methaldar
methetme
methetmek
methiye
methüsena
metil
metilen
metilik,-ği
metin (sağlam,
dayanıklı)
metin,-tni (yazı)
metis
metodik,-ği
metodoloji
metodolojik,-ği
metot,-du
metotlu
metotsuz
metotsuzluk,-ğu
metraj
metrajlı
metrdotel
metrdotellik,-ği
metre
metre kare
metre küp
metrelik,-ği
metres
metre sistemi
metreslik,-ği
metrik,-ği
metrik sistem
metris
metro
metroloji
metronom
metropol,-lü
metropolit
metropoliten
metruk,-kü
metrukât
metruke
metrukiyet
mevali
mevcudat
mevcudiyet
mevcut,-du
mevcut durum
mevcut olmak
mevdu,-u
mevduat
mevduat defteri
mevhibe
mevhibeiilâhiye
mevhum
mevize
mevki,-i
mevkuf
mevkufen
mevkufiyet
mevkut
mevkute
mevlâ (sahip)
Mevlâ (Tanrı)
Mevlevî
Mevlevîhane
Mevlevîlik,-ği
Mevlevî pilâvı
mevlit,-di
mevlit alayı
mevlithan
Mevlit Kandili
mevlit şekeri
mevlût,-du
mevrut,-du
mevsim
mevsimli
mevsimlik,-ği
mevsimli mevsimsiz
mevsimsiz
mevsuf
mevsuk
mevt
mevta
mevut
mevzi,-i
mevziî
mevzilenme
mevzilenmek
mevzu,-u
mevzuat
mevzulu
mevzun
mevzusuz
mevzuubahis,-hsi
mevzuubahsetme
mevzuubahsetmek
mey
meyan
meyan balı
meyancı
meyancılık,-ğı
meyane
meyan kökü
meydan
meydancı
meydancık,-ğı
meydancılık,-ğı
meydan dayağı
meydanî
meydan korkusu
meydanlık,-ğı
meydan
muharebesi
meydan saati
meydan savaşı
meydan sazı
meyhane
meyhaneci
meyhanecilik,-ği
meyhaneci otu
meyhane pilâvı
meyil,-yli
meyilli
meyilsiz
meyletme
meyletmek
meymenet
meymenetli
meymenetsiz
meymenetsizlik,-ği
meyus
meyus etmek
meyusiyet
meyus olmak
meyve
meyve ağacı
meyve bahçesi
meyveci
meyvecilik,-ği
meyvedar
meyve dışı
meyve ezmesi
meyvehoş
meyve içi
meyve kabuğu
meyvelenme
meyvelenmek
meyveli
meyvelik,-ği
meyve ortası
meyve reçeli
meyve sineği
meyve sineğigiller
meyvesiz
meyvesizlik,-ği
meyve suyu
meyve şekeri
meyve yaprak,-ğı
meyyal,-li
meyyit
mezalim
mezamir
mezar
mezarcı
mezarcılık,-ğı
mezar kaçkını
mezarlık,-ğı
mezar taşı
mezat,-dı
mezatçı
mezat malı
mezbaha
mezbele
mezbelelik,-ği
mezcetme
mezcetmek
meze
mezeci
mezecilik,-ği
mezelik,-ği
mezellet
mezesiz
mezgeldek,-ği
mezgit
mezgitgiller
mezhebi geniş
mezhep,-bi
mezhepçi
mezhepçilik,-ği
meziyet
meziyetli
mezkûr
mezoderm
mezon
Mezopotamya
mezosfer
mezozoik,-ği
mezozom
mezraa
mezru
mezun
mezuniyet
mezun olmak
mezura
mezür
mezzosoprano

mıgırlık,-ğı
mıgri
mıh
mıhlama
mıhlamak
mıhlanma
mıhlanmak
mıhlayıcı
mıhlı
mıhsıçtı
mıhsıçtılık,-ğı
mıklep,-bi
mıknatıs
mıknatısî
mıknatısiyet
mıknatıslama
mıknatıslamak
mıknatıslanma
mıknatıslanmak
mıknatıslı
mıknatıslı ibre
mıknatıslı iğne
mıknatıslık,-ğı
mıncıklama
mıncıklamak
mıncıklanma
mıncıklanmak
mıncık mıncık
mıncırık,-ğı
mıntıka
mırıldama
mırıldamak
mırıldanış
mırıldanma
mırıldanmak
mırıl mırıl
mırıltı
mırın kırın
mırın kırın etmek
mırlama
mırlamak
mırmır (kedi)
mır mır
mırmırık,-ğı
mırnav
mırra
mısdak,-ğı
mısır
Mısır
Mısır baklası
mısırcı
mısır ekmeği
Mısır fulü
mısır kalburu
Mısırlı
mısırlık,-ğı
mısır özü
mısır püskülü
Mısır tavuğu
Mısır turnası
mısır unu
mısır yağı
mıskal
mıskala
mısmıl
mısra,-ı
mıstar
mışıldama
mışıldamak
mışıl mışıl
mışmış
mıymıntı
mıymıntılık,-ğı
mızıka
mızıkacı
mızıkalı
mızıkçı
mızıkçılık,-ğı
mızıkçılık etmek
mızıklanma
mızıklanmak
mızıldanma
mızıldanmak
mızıma
mızımak
mızırdanma
mızırdanmak
mızmız
mızmızca
mızmızlanma
mızmızlanmak
mızmızlık,-ğı
mızmızlık etmek
mızrak,-ğı
mızraklı
mızraklı ilmihâl,-li
mızraksı
mızraksız
mızrap,-bı
mızraplı
mi
miat,-dı
mibzer

 

M Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !