Yazım (İmlâ) Kılavuzu - N Harfi (1)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - N Harfi (1)

na

naaş

naat

nabekâr

nabız,-bzı

nacak,-ğı

naçar

naçiz

naçizane

nadan

nadanca

nadanlık,-ğı

nadas

nadas etmek

nadaslı

nadaslık,-ğı

nadide

nadim

nadim olmak

nadir

nadirat

nadiren

nafaka

nafakalanma

nafakalanmak

nafıa

nafi,-i

nafile

nafile namazı

nafile yere

nafiz

nafta

naftalin

naftalinleme

naftalinlemek

naftalinlenme

naftalinlenmek

nagehan

nağme

nağmeli

nağmesiz

nağme yapmak

nah

nahak

nahak yere

nahır

nahırcı

nahif

nahiv,-hvi

nahiye

nahiye müdürü

nahoş

naif

nail

nail olmak

naip,-bi

naiplik,-ği

nakarat

nakaratlı

nakaratsız

nakavt

nakavt etmek

nakavt olmak

nakden

nakdî

nakdî ceza

nakdî kıymet

nakdî teminat

nakdî vergi

nakdî yardım

nakıs

nakış,-kşı

nakışçı

nakışçılık,-ğı

nakış ipliği

nakışlama

nakışlamak

nakışlı

nakışlık,-ğı

nakış makinesi

nakışsız

nakız,-kzı

nakibüleşraf

nakil,-kli (taşıma)

nâkil (taşıyan)

nakil vasıtası

nakip,-bi

nakisa

nakit,-kdi

nakit kartı

nakit para

nakkare

nakkarhane

nakkaş

nakkaşlık,-ğı

nakledilme

nakledilmek

naklen

naklen yayın

nakletme

nakletmek

naklettirme

naklettirmek

naklî

naklî mazi

nakliyat

nakliyatçı

nakliyatçılık,-ğı

nakliye

nakliyeci

nakliyecilik,-ği

nakşetme

nakşetmek

Nakşibendî

Nakşibendîlik,-ği

Nakşîlik,-ği

nakşolma

nakşolmak

nakşolunma

nakşolunmak

nakzen

nakzetme

nakzetmek

nal

nalân

nalâyık,-ğı

nalbant,-dı

nalbantlık,-ğı

nalbur

nalburluk,-ğu

nalça

nalçalı

nalçasız

naldöken

nale

nalekâr

nalın

nalıncı

nalıncı keseri

nalıncılık,-ğı

nalınlı

nalınsız

nallama

nallamak

nallanış

nallanma

nallanmak

Nallıhan (ilçe)

nam

namağlûp,-bu

namahrem

namahremlik,-ği

namaz

namaz bezi

namazbozan (bitki)

namazcı

namazgâh

namaz kılmak

namazlağı

namazlık,-ğı

namaz niyaz

namaz örtüsü

namaz seccadesi

namazsız

namaz vakti

namdar

name

namert,-di

namertçe

namertlik,-ği

 

namevcut,-du

Namibya

Namibyalı

namlı

namlı şanlı

namlu

namus

namus belâsı

namus davası

namuskâr

namuslu

namusluluk,-ğu

namus sözü

namussuz

namussuzca

namussuzluk,-ğu

namünasip,-bi

namüsait,-di

namütenahi

namütenahilik,-ği

namzet,-di

namzetlik,-ği

nanay

nane

naneli

nane likörü

nanemolla

nane ruhu

nanesiz

nane suyu

nane şekeri

nanıaziz

nanik,-ği

nanikleme

naniklemek

nankör

nankörce

nankörleşme

nankörleşmek

nankörlük,-ğü

nansuk,-ğu

napalm

napalm bombası

nar (bir meyve)

nâr (ateş)

nara

nar balinası

narcıl

narçiçeği (renk)

nardenk,-gi

nardin

narenç,-ci

narenciye

narenciyeci

nargile

nargile tütünü

nargiller

narh

nârıbeyza

narin

narinlik,-ği

narkotik,-ği

narkotizm

narkoz

narkozcu

narkozculuk,-ğu

narkozitör

Narlıdere (ilçe)

Narman (ilçe)

narsis

narsisizm

narsis kompleksi

narsislik,-ği

narval,-li

narven

nas,-ssı

nasfet

nasıl

nasılsa

nasıp,-spı

nasır

nasırlanma

nasırlanmak

nasırlaşma

nasırlaşmak

nasırlı

nasırsız

nasihat,-ti

nasihatçi

nasihatçilik,-ği

nasihat etmek

nasihatname

nasihat yollu

nasip,-bi

nasip etmek

nasiplenme

nasiplenmek

nasip olmak

nasir

naspetme

naspetmek

Nasranî

Nasranîlik,-ği

nasyonalist

nasyonalizm

nasyonal sosyalizm

naşi

naşir

natamam

natıka

natıkalı

natıkasız

natır

natırlık,-ğı

natır nalını

nativizm

natron

natuk

natura

natür

natüralist

natüralizm

natürel

natürist

natürizm

natürmort,-du

navçağan

navlun

naylon

naylon fatura

naylon kız

naylon reçete

naz

nazal

nazar

nazaran

nazar boncuğu

nazarıdikkat,-ti

nazarıitibar

nazarî

nazariyat

nazariyatçı

nazariye

nazariyeci

nazarlık,-ğı

nazenin

naz etmek

nazım,-zmı

(manzume)

nâzım (düzenleyen)

nazım birimi

Nazımiye (ilçe)

nâzım plân

nazım türü

nazır

Nazi

nazik,-ği

nazikâne

nazikçe

nazikleşme

nazikleşmek

naziklik,-ği

nazil

Nazileştirme

Nazileştirmek

Nazilli (ilçe)

nazir

nazire

nazire yapmak

 

nazirsiz

Nazizm

nazlanı nazlanı

nazlanış

nazlanma

nazlanmak

nazlı

nazlılık,-ğı

nazmen

nazmetme

nazmetmek

ne

ne âlâ

nebat

nebatat

nebatat bahçesi

nebatî

nebevî

nebi

nebülöz

nebze

nebzecik,-ği

necabet

necaset

necat

nece

Necef taşı

neci

necip,-bi

nedamet

nedametle

nedbe

neden

neden bilimi

nedeniyle

nedenli

nedenli nedensiz

nedense

nedensel

nedensellik,-ği

nedensellik ilkesi

nedensiz

neden sonra

neden tanrıcılık,-ğı

nedim

nedime

nedret

nefaset

nefer

nefes

nefes borusu

nefes darlığı

nefes etmek

nefes kesici

nefesleme

nefeslemek

nefeslenme

nefeslenmek

nefesli

nefesli çalgı

nefeslik,-ği

nefes nefese

nefha

nefir

nefis (hoş)

nefis,-fsi (öz)

nefis muhasebesi

nefis mücadelesi

nefis müdafaası

nefiy,-fyi

nefret

nefret etmek

nefrit

nefsanî

nefsaniyet

nefsi müdafaa

neft

neftî

neftîleşme

neftîleşmek

neftîleştirme

neftîleştirmek

neftimsi

neft yağı

nefyedilme

nefyedilmek

nefyetme

nefyetmek

negatif

negatif büyüklük,-ğü

negatif sayı

neharî

nehir,-hri

nehir roman

nehiy,-hyi

nekahet

nekahethane

nekais

nekbet

nekes

nekeslik,-ği

nekre

nekrelik,-ği

nekroloji

nekrotik,-ği

nekroz

nektar

nem

nema

nemalandırma

nemalandırmak

nemalanma

nemalanmak

nemcil

Nemçe

nemçeker

nemdenetir

neme gerek

neme lâzım

neme lâzımcı

neme lâzımcılık,-ğı

neme yönelim

nemf

nemlendirici

nemlendirici krem

nemlendirme

nemlendirmek

nemleniş

nemlenme

nemlenmek

nemletme

nemletmek

nemli

nemlilik,-ği

nemli nemli

nemölçer

nemrut,-du

Nemrut

nemrutlaşma

nemrutlaşmak

nemrutluk,-ğu

Nemse

nene

neodim

neojen

neolitik,-ği

neolojizm

neon

neon lâmbası

neon tüpü

neoplâzma

neozoik,-ği

nepotist

nepotizm

Neptün

neptünyum

nerde

nerden

nerdeyse

nere

nerede

nereden

nereden nereye

neredeyse

nereli

neresi

nereye

nergis

 

N Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !