Yazım (İmlâ) Kılavuzu - P Harfi (5)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - P Harfi (5)

pişirmek

pişirtme

pişirtmek

pişkin

pişkince

pişkinlik,-ği

pişman

pişman etmek

pişmaniye

pişmaniyeci

pişmanlık,-ğı

pişman olmak

pişme

pişmek

pişpirik,-ği

pişpirikçi

pişt

pişti

piştov

piti piti

piton

pitoresk

piyade

piyale

piyan

piyango

piyangocu

piyangoculuk,-ğu

piyangolu

piyanist

piyano

piyanocu

piyanoculuk,-ğu

piyano menteşe

piyasa

piyasacı

piyasa ekonomisi

piyasa etmek

piyasa kurucu

piyata

piyata eğe

piyata tabağı

piyaz

piyazcı

piyazcılık,-ğı

piyazlama

piyazlamak

piyes

piyon

piyore

pizolit

pizza

pizzacı

pizzacılık,-ğı

pizzicato

plâçka

plâçkacı

plâj

plâjirizm

plâjiyoklâz

plâk,-ğı

plâka

plâkacı

plâkacılık,-ğı

plâkalı

plâkasız

plâkasız otomobil

plâkçı

plâkçılık,-ğı

plâket

plân

plâncı

plâncılık,-ğı

plânçete

plânerit

plânet

plânetaryum

plânkton

plânlama

plânlamacı

plânlamacılık,-ğı

plânlamak

plânlanış

plânlanma

plânlanmak

plânlı

plânlı büyüme

plânlı ekonomi

plânör

plânörcü

plânörcülük,-ğü

plânsız

plânsız programsız

plântasyon

plânton

plânya

plânyacı

plânyalama

plânyalamak

plâse

plâse etmek

plâseleme

plâselemek

plâsenta

plâsiyer

plâsman

plâster

plâstik,-ği

plâstik ameliyat

plâstik boru

plâstik cam

plâstik cerrahî

plâstikçi

plâstikçilik,-ği

plâstik sanatlar

plâstik tutkal

plâstomer

plâstik,-ği

plâstron

plâterina

plâtform

plâtika

plâtin

plâto

Plâtoncu

Plâtonculuk,-ğu

plâtonik,-ği

Plâtonik,-ği

Plâtonizm

play-back

play-off

plâza

plâzma

plâzma kimyası

plâzmalaştırma

plâzmalaştırmak

plebisit

pleistosen

plevra

pleybek

pleybek yapmak

pli

plili

plise

plisiz

pliyosen

plonjon

plüralist

plüralizm

plütokrasi

Plüton

plütonyum

plüviyometre

podösüet

podyum

pof

pofurdama

pofurdamak

pofurdatma

pofurdatmak

pofur pofur

pog

pogrom

poğaça

poğaçacı

poğaçacılık,-ğı

pohpoh

pohpohçu

pohpohlama

pohpohlamak

pohpohlanma

pohpohlanmak

poker

pokerci

pokercilik,-ği

polargı

polarıcı

polarılma

polarılmak

polarimetre

polarimetri

polariskop,-bu

polarite

polarizasyon

polarma

polarma düzlemi

polarmak

polaroit,-di

polarölçer

Polateli'ni (ilçe)

Polatlı (ilçe)

polemik,-ği

polemikçi

polemikçilik,-ği

polen

poliandri

poliasit,-di

poliçe

polietilen

polifoni

polifonik,-ği

poligam

poligami

poligon

polijini

poliklinik,-ği

polimer

polimeri

polimerleşme

polimerleşme

derecesi

polimerleşmek

polimerleştirme

polimerleştirmek

polimerlik,-ği

polip,-bi

polis

polisaj

polis arabası

polis evi

polis hafiyesi

polisiye

polisiye film

polisiye roman

polislik,-ği

polis noktası

politeist

politeizm

politik,-ği

politika

politikacı

politikacılık,-ğı

politika yapmak

poliüretan

polka

polo

Polonez

Polonya

Polonyalı

polonyum

polyester

Pomak

Pomakça

pomat,-dı

pomel menteşe

pompa

pompaj

pompalama

pompalamak

pompalanma

pompalanmak

pompalı silâh

pompalı tüfek,-ği

ponçik,-ği

ponje

ponje patis

ponksiyon

ponpon

ponton

ponza

ponzalama

ponzalamak

ponzalanma

ponzalanmak

ponza taşı

pop

popçu

popçuluk,-ğu

poplin

pop müzik,-ği

popo

popülarite

popülâsyon

popüler

popülerlik,-ği

popülist

popülizm

porfir

porfirit

pornografi

pornografik,-ği

porselen

porselenci

porselencilik,-ği

porsiyon

porsuk,-ğu

porsuk ağacı

porsukgiller

porsuma

porsumak

portakal

portakal bahçesi

portakallık,-ğı

portakal rengi

portakal suyu

portatif

portbagaj

portbebe

porte

Portekiz

Portekizce

Portekizli

portföy

portmanto

portmone

porto

portör

portörlük,-ğü

portre

portreci

pos

posa

posalanma

posalanmak

posalı

posasız

pos bıyık,-ğı

pos bıyıklı

Posof (ilçe)

post

posta

postacı

postacılık,-ğı

posta etmek

postahane

posta kartı

posta kodu

posta kutusu

postal

postalama

postalamak

postalanma

postalanmak

posta posta

posta pulu

posta treni

posta yapmak

poster

postiş

post it

post kavgası

postlu

postnişin

postrestant

post-******um

postsuz

postulat

poşet

poşet çay

poşetleme

poşetlemek

poşu

poşulu

pot

pota

potalı

potalı atış

potansiyel

potansiyel farkı

potansiyel suçlu

potas

potas kostik,-ği

potasyum

potasyum hidroksit,

-di

potasyum klorür

potasyum nitrat

potasyum sülfat

potasyum sülfür

pot başı

potin

potkal

potlaç,-cı

potlanma

potlanmak

potpuri

 

P Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !