Yazım (İmlâ) Kılavuzu - S Harfi (3)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - S Harfi (3)

sansürlü

santiar

santigram

santigrat,-dı

santilitre

santim

santimantal,-li

santimantalite

santimantalizm

santimetre

santimetrelik,-ği

santra

santra çizgisi

santral,-li

santralci

santra noktası

santra yuvarlağı

santrfor

santrhaf

santrifüj

santrifüjör

santrozom

santur

santurcu

santurî

sap

sapa

sapak,-ğı

sapaklık,-ğı

sapan

Sapanca (ilçe)

saparna

saparta

sapasağlam

sapçık,-ğı

sapık,-ğı

sapıkça

sapıklaşma

sapıklaşmak

sapıklık,-ğı

sapılma

sapılmak

sapınç,-cı

sapır sapır

sapı silik,-ği

sapış

sapıtış

sapıtma

sapıtmak

sapkı

sapkın

sapkın kaya

sapkınlık,-ğı

saplama

saplamak

saplanış

saplanma

saplanmak

saplantı

saplantılı

saplayış

saplı

saplı meşe

sapma

sapmak

sapot ağacı

sapotgiller

saprofit

sapsağlam

sapsarı

sapsarı olmak

sapsız

sapsız balta

saptama

saptamak

saptanım

saptanımcılık,-ğı

saptanış

saptanma

saptanmak

saptayıcı

saptayış

saptırıcı

saptırılma

saptırılmak

saptırma

saptırmak

sara

saraç,-cı

saraçhane

Saraçhane

saraçlık,-ğı

sarahat,-ti

sarahaten

sarahatle

sarak

saraka

sarakacı

saraka etmek

saralı

sararış

sararma

sararmak

sarartı

sarartma

sarartmak

sarat

saray

Saray (ilçe)

saray çiçeği

Saraydüzü'nü (ilçe)

Saraykent (ilçe)

Sarayköy (ilçe)

saraylı

saray lokması

saray menekşesi

Sarayönü'nü (ilçe)

saray patı

sarban

sarbanbaşı

sarbanlık,-ğı

sardalye

sardırma

sardırmak

sardoğan

sardun

sardunya

sardunyagiller

sarf

sarf etmek

sarfınazar

sarfınazar etmek

sarfiyat

sargı

sargılama

sargılamak

sargılı

sargın

sargısız

sarhoş

sarhoş etmek

sarhoşlaşma

sarhoşlaşmak

sarhoşluk,-ğu

sarhoş olmak

sarı

sarıağaç,-cı

sarıağı (bitki)

sarıağız (balık)

sarıakrep,-bi

sarıasma (kuş)

sarıasmagiller

sarıbalık,-ğı

sarı basın

sarı benek,-ği

sarı bez

sarıca

sarıcalık,-ğı

Sarıcakaya (ilçe)

sarıcık,-ğı

sarıcı

sarıcılık,-ğı

sarıçalı

sarıçam

sarı çıyan

sarıçiçek,-ği

sarıçiğdem

sarıdiken

sarıengerek,-ği

sarıerik,-ği (kayısı)

sarıfiğ

Sarıgöl (ilçe)

sarıgöz (balık)

sarığıburma (tatlı)

sarıhalile (bitki)

sarıhani (balık)

sarıhumma

sarı ırk

sarık,-ğı

Sarıkamış (ilçe)

sarıkamışçın

sarıkanat,-dı (balık)

sarı kart

Sarıkaya (ilçe)

sarıkçı

sarıkız

sarıklı

sarıkulak,-ğı (balık)

sarıkuyruk,-ğu

(balık)

sarılaşma

sarılaşmak

sarılgan

sarılgan gövde

sarılı

sarılık,-ğı

sarılıklı

sarılış

sarılışma

sarılışmak

sarı lira

sarılma

sarılmak

sarım

sarımantar

sarımercimek,-ği

sarımlı

sarımsak,-ğı

sarımsak hardalı

sarımsaklama

sarımsaklamak

sarımsaklı

sarımsak otu

sarımsı

sarımtırak,-ğı

sarınma

sarınmak

Sarıoğlan (ilçe)

sarıpapatya

sarısabır (bitki)

sarısalkım

sarı sendika

sarı sendikacılık,-ğı

sarı sıcak,-ğı

sarışebboy

sarış

sarışın

sarışınca

sarışınlık,-ğı

Sarıveliler (ilçe)

sarı yağ

sarı yağız

Sarıyahşi (ilçe)

Sarıyer (ilçe)

sarıyelve

sarıyonca

Sarız (ilçe)

sarızambak,-ğı

sari (bir tür giysi)

sâri (geçici,

bulaşıcı)

sarig

sarih

sarih mef'ul

sarkaç,-cı

sarkaçlama

sarkaçlamak

sarkık,-ğı

sarkıklık,-ğı

sarkıl

sarkıntı

sarkıntılık,-ğı

sarkıntılık etmek

sarkıntılık yapmak

sarkıntı olmak

sarkış

sarkıt

sarkıtma

sarkıtmak

sarkma

sarkmak

sarkom

sarma

sarmak

sarma kafiye

sarmal

sarmalama

sarmalamak

sarmalanma

sarmalanmak

sarman

sarmaşan

sarmaş dolaş

sarmaşık,-ğı

sarmaşıkgiller

sarmaşma

sarmaşmak

sarnıç,-cı

sarnıç gemisi

sarnıçlı

sarnıç vagonu

sarp

sarpa

sarpın

sarpi

sarplaşma

sarplaşmak

sarplık,-ğı

sarraf

sarrafiye

sarraflık,-ğı

sarsak,-ğı

sarsakça

sarsaklık,-ğı

sarsak sarsak

sarsak sursak

sarsalama

sarsalamak

sarsıcı

sarsık,-ğı

sarsıla sarsıla

sarsılış

sarsılma

sarsılmak

sarsım

sarsıntı

sarsıntılı

sarsıntısız

sarsış

sarsma

sarsmak

Saruhanlı (ilçe)

sası

sasıma

sasımak

sası sası

Sason (ilçe)

satanist

satanizm

sataşılma

sataşılmak

sataşkan

sataşma

sataşmak

saten

sathî

sathîleşme

sathîleşmek

sathîleştirme

sathîleştirmek

sathîlik,-ği

satı

satıcı

satıcılık,-ğı

satıh,-thı

satılık,-ğı

satılış

satılma

satılmak

satım

satımcı

satımlık,-ğı

satın alma

satın almacı

satın almak

satır

satır başı

satır satır

satır sonu

satış

satış bedeli

satış değeri

satış fiyatı

satış işlem odası

satış merkezi

satış mukavelesi

satış odası

satış ruhsatı

satış sarayı

satış sözleşmesi

satış şartnamesi

satış yapmak

satış yeri

satir

satirik,-ği

satlıcan

satma

satmak

satranç,-cı

satranççı

satranççılık,-ğı

satrançlı

satranç tahtası

satranç takımı

satranç taşı

satranç vezni

satrap

satsuma

sattırma

sattırmak

Satürn

satvet

sauna

sav

sava

savacı

savak,-ğı

savaklama

savaklamak

savan

savana

savaş

savaşçı

savaşçılık,-ğı

savaşım

savaşımcı

savaşkan

savaşma

savaşmak

Savaştepe (ilçe)

savat

savatlama

savatlamak

savatlı

savca

savcı

savcılık,-ğı

savdırma

savdırmak

savı kanıtsama

savılma

savılmak

savla

savlama

savlamak

savlayıcı

savlet

savma

savmak

savruk,-ğu

savrukluk,-ğu

savrulma

savrulmak

savruluş

savruntu

savsak,-ğı

savsaklama

savsaklamak

savsaklanma

savsaklanmak

savsaklayış

savsama

savsamak

savulma

savulmak

savunma

savunmak

savunmalık,-ğı

savunmasız

savunu

savunucu

savunuculuk,-ğu

savunulma

savunulmak

savunuş

Savur (ilçe)

savurgan

savurganca

savurganlık,-ğı

savurma

savurmak

savurtma

savurtmak

savurtuş

savuşma

savuşmak

savuşturma

savuşturmak

say

saya

sayacı

sayacılık,-ğı

sayaç,-cı

sayaç takımı

saydam

saydamlaşma

saydamlaşmak

saydamlaştırma

saydamlaştırmak

saydamlık,-ğı

saydam resim,-smi

saydamsız

saydamsızlık,-ğı

saydam tabaka

saydırma

saydırmak

saye

sayeban

sayesinde

sayfa

sayfa düzeni

sayfa ekran

sayfalama

sayfalamak

sayfalandırma

sayfalandırmak

sayfalanmış

sayfalanmış

program

sayfalık,-ğı

sayfiye

saygı

saygıdeğer

saygı duruşu

saygılı

saygın

saygınlık,-ğı

saygısız

saygısızca

saygısızlık,-ğı

sayha

sayı

sayı boncuğu

sayıca

sayıcı

sayı farkı

sayı göstergesi

sayıklama

sayıklamak

sayılama

sayılamak
sayı levhası

sayılı

sayılma

 

S Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !