Yazım (İmlâ) Kılavuzu - Ü Harfi (1)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - Ü Harfi (1)

ücra

ücret

ücretlendirme

ücretlendirmek

ücretlendirme

makinesi

ücretli

ücretlilik,-ği

ücretsiz

üç

üç adım

üçayak,-ğı (sehpa)

üç aylar

üç aylık,-ğı

üç başlı

üç beş

üç bir

üç birlik kuralı

üç boyutlu

üç boyutlu film

üç buçuk,-ğu

üçbudak,-ğı (tütün)

üç buutlu

üççatal (zıpkın)

üççeyrek,-ği

(keman)

üç dört

üç durum yasası

üç düzlemli

üçer

üçer beşer

üçerli

üç etek,-ği

üçgen

üçgen piramit,-di

üçgen prizma

üçgensel bölge

üçgül

üç hâl kanunu

üç iki

üçkâğıt

üçkâğıtçı

üçkâğıtçılık,-ğı

Üçkardeş (yıldız

kümesi)

üç kat

üç katlı

üçleme

üçlemek

üçler

üçleşme

üçleşmek

üçlü

üçlü alan

üçlü bahis,-hsi

üçlü ganyan

üçlük,-ğü

üç nokta

üç parmaklı

üçtaş (oyun)

üçten dokuza

üçteker (araba)

üçüncü

üçüncü çağ

üçüncü dünya

ülkeleri

üçüncü kişi

üçüncül

üçüncülük,-ğü

üçüncünün

olmazlığı

üçüz

üçüzleme

üçüzlü

üdeba

üfleç,-ci

üfleme

üflemek

üflemeli

üflemeli çalgı

üflenme

üflenmek

üfleyici

üful,-lü

üfunet
üfunetli

üfunetsiz

üfürme

üfürmek

 

üfürük,-ğü

üfürükçü

üfürükçülük,-ğü

üğrüm

üleş

üleşilme

üleşilmek

üleşme

üleşmek

üleştirilme

üleştirilmek

üleştirim

üleştirimli

üleştirimli tüze

üleştirme

üleştirmek

üleştirme sıfatı

ülfet

ülger

ülke

ülke coğrafyası

ülkeler arası

ülkeler coğrafyası

Ülker

(yıldız kümesi)

ülkesel

ülkesellik

ülkü

ülkücü

ülkücülük,-ğü

ülküdaş

ülküleştirilme

ülküleştirilmek

ülküleştirme

ülküleştirmek

ülküsel

ülser

ültimatom

ültimatomsu

ültramodern

ültrason

ültrasonograf

ültrasonografi

ültraviyole

ülûhiyet

ülüş

ümera

ümit,-di

ümit dünyası

ümit etmek

ümit kapısı

ümitlendirme

ümitlendirmek

ümitleniş

ümitlenme

ümitlenmek

ümitli

ümitsiz

ümitsizlik,-ği

ümmet

ümmetçe

ümmetçi

ümmetçilik,-ği

ümmî

ümmîlik,-ği

ümran

Ümraniye (ilçe)

ümranlı

ümük,-ğü

ün

ündeş

ündeşlik,-ği

üniforma

üniformalı

ünik,-ği

ünite

üniversal,-li

üniversalizm

üniversite

üniversiteler arası

üniversiteli

ünlem

ünleme

ünlemek

ünlem işareti

ünlenme

ünlenmek

 

ünletme

ünletmek

ünlü

ünlü atlaması

ünlü benzeşmesi

ünlü çarpışması

ünlü çatışması

ünlü daralması

ünlü değişimi

ünlü düşmesi

ünlü düzleşmesi

ünlü genişlemesi

ünlü ikizleşmesi

ünlü incelmesi

ünlü kalınlaşması

ünlü kaynaşması

ünlü kısalması

ünlüleşme

ünlü olayları

ünlü türemesi

ünlü uyumu

ünlü uzaması

ünlü-ünsüz uyumu

ünlü

yuvarlaklaşması

ünsiyet

ünsüz

ünsüz benzeşmesi

ünsüz değişmesi

ünsüz düşmesi

ünsüz göçüşmesi

ünsüz ikizleşmesi

ünsüz tekleşmesi

ünsüz türemesi

ünsüz uyumu

Ünye (ilçe)

ürat

ürbanizm

Ürdün

Ürdünlü

üre

ürem

üreme

üremek

üreme organları

üremi

üremik,-ği

üremsel

üreteç,-ci

üretici

üretici alan

üreticilik,-ği

üretici olmayan

alan

üretilme

üretilmek

üretim

üretim araçları

üretim artığı

üretim biçimi

üretimci dönüşüm-

cü dil bilgisi

üretim evi

üretim güçleri

üretim ilişkileri

üretim kooperatifi

üretimlik,-ği

üretimsel

üretiş

üretken

üretkenlik,-ği

üretme

üretmek

üreyiş

Ürgüp (ilçe)

ürik asit,-di

ürkek,-ği

ürkekçe

ürkekleşme

ürkekleşmek

ürkeklik,-ği

ürkek ürkek

ürkme

ürkmek

ürküÜ Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !