Yazım (İmlâ) Kılavuzu - Y Harfi (7)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - Y Harfi (7)

yineletme
yineletmek
yineleyiş
yirik,-ği
yirmi
yirmi beşlik,-ği
29 Ekim
yirmilik,-ği
yirminci
yirmişer
yirmişerlik,-ği
23 Nisan
yirmi yaş dişi
yitik,-ği
yitiklik,-ği
yitim
yitirilme
yitirilmek
yitiriş
yitirme
yitirmek
yitme
yitmek
yiv
yivaçar
yivleme
yivlemek
yivli
yiyecek,-ği
yiyici
yiyicilik,-ği
yiyim
yiyimli
yiyinti
yiyintili
yiyiş
yo
yobaz
yobazca
yobazlaşma
yobazlaşmak
yobazlık,-ğı
yoga
yogi
yoğ
yoğalma
yoğalmak
yoğaltıcı
yoğaltılma
yoğaltılmak
yoğaltım
yoğaltma
yoğaltmak
yoğrulma
yoğrulmak
yoğrum
yoğun
yoğun bakım
yoğunlaç,-cı
yoğunlaşma
yoğunlaşmak
yoğunlaştırılmış
yoğunlaştırma
yoğunlaştırmak
yoğunluk,-ğu
yoğunlukölçer
yoğun teker
yoğurma
yoğurmak
yoğurt,-du
yoğurt çiçeği
yoğurt çorbası
yoğurtçu
yoğurtçuluk,-ğu
yoğurthane
yoğurtlama
yoğurtlamak
yoğurtlu
yoğurtlu kebap,-bı
yoğurtma
yoğurtmak
yoğurt otu
yoğurt tatlısı
yoğurum
yok,-ğu,-ku
yokçu
yokçuluk,-ğu
yok etmek
yoklama
yoklamacı
yoklamak
yoklama yapmak
yoklanma
yoklanmak
yoklatma
yoklatmak
yokluk,-ğu
yokluk eki
yok olmak
yok pahasına
yoksa
yoksul
yoksullaşma
yoksullaşmak
yoksullaştırma
yoksullaştırmak
yoksulluk,-ğu
yoksulluk belgesi
yoksun
yoksun etmek
yoksunlu
yoksunluk,-ğu
yoksunma
yoksunmak
yoksun olmak
yoksuz
yoksuzluk,-ğu
yokumsama
yokumsamak
yokuş
yokuş aşağı
yokuşçu
yokuş yukarı
yok yere
yok yoksul
yol
yol ağzı
yolak,-ğı
yol ayrımı
yol azığı
yol bel
yol boyu
yolcu
yolcu etmek
yolcu gemisi
yolculuk,-ğu
yolculuk etmek
yolcu salonu
yoldaş
yoldaşlık,-ğı
yoldurma
yoldurmak
yol erkân
yol evlâdı
yolgeçen
yolgeçen hanı
yol halısı
yol işareti
yolkesen
yol kilimi
yollama
yollamak
yollanma
yollanmak
yollu
yolluk,-ğu
yolma
yolmak
yol parası
yolsuz
yolsuzluk,-ğu
yolsuz yöntemsiz
yolu açık,-ğı
yol uğrağı
yoluk,-ğu
yolunma
yolunmak
yoluyla
yol üstü
yol yol
yol yol olmak
yol yordam
yol yorgunu
yom
yoma
Yomra (ilçe)
yomsuz
yomsuzluk,-ğu
yonca
yoncalık,-ğı
yonca yaprağı
yonga
yongalama
yongalamak
yongalayıcı
yongar
yonma
yonmak
yont
yont kuşu
yontma
yontmak
Yontma Taş Çağı
Yontma Taş Devri
yontu
yontucu
yontuculuk,-ğu
yontuk,-ğu
yontuk düz
yontulma
yontulmak
yonulmak
yordam
yordamlı
yordamsız
yordurma
yordurmak
yorga
yorgalama
yorgalamak
yorgan
yorgancı
yorgancılık,-ğı
yorgan çarşafı
yorgan iğnesi
yorgan ipliği
yorgan kavgası
yorgan yüzü
yorgun
yorgun argın
yorgunluk,-ğu
yorgunluk kahvesi
yorgun yorgun
yorma
yormak
yortma
yortmak
yortu
yorucu
yorulma
yorulmak
yorum
yorumcu
yorumculuk,-ğu
yorumlama
yorumlamak
yorumlanma
yorumlanmak
yosma
yosmaca
yosmalık,-ğı
yosun
yosun balığı
yosuncul
yosun külü
yosunlanma
yosunlanmak
yosunlaşma
yosunlaşmak
yosunlu
yoz
yozcu
Yozgat
yozlaşma
yozlaşmak
yozlaşmış
yozlaştırma
yozlaştırmak
yozluk,-ğu
yön
yön belirteci
yöndeş
yöndeş açılar
yön eki
yönelik,-ği
yönelim
yöneliş
yönelme
yönelme durumu
yönelme hâli
yönelmek
yönelmeli
yönelmeli tümleç,-ci
yönelteç,-ci
yöneltilme
yöneltilmek
yöneltim
yöneltme
yöneltmek
yönerge
yönetici
yöneticilik,-ği
yönetilme
yönetilmek
yönetim
yönetim biçimi
yönetim gideri
yönetim kurulu
yönetimsel
yönetim yeri
yönetiş
yönetme
yönetmek
yönetme kolu
yönetmelik,-ği
yönetmen
yönetmenlik,-ği
yönetmen
yardımcısı
yönetsel
yöneylem
yöneylem
araştıması
yön gösterme eki
yönlendirme
yönlendirmek
yönleyici
yönlü
yönlü doğru
yönseme
yönsüz
yöntem
yöntem bilgisi
yöntem bilimi
yöntem bilimsel
yöntemli
yöntemlilik,-ği
yöntemsiz
yöntemsizlik,-ği
yön zarfı
yöre
yöresel
yöreselleşme
yöreselleşmek
yöresellik,-ği
Yörük
Yörük çadırı
yörünge
yudum
yudumlama
yudumlamak
yudumlanma
yudumlanmak
yudumluk,-ğu
yudum yudum
yuf
yuf borusu
yufka
yufka böreği
yufkacı
yufkacılık,-ğı
yufka ekmeği
yufka kebabı
yufkalık,-ğı
yufka yürekli
Yugoslav
Yugoslavya
Yugoslavyalı
yuh
yuha
yuhalama
yuhalamak
yuhalanma
yuhalanmak
yukaç,-cı
yukarda
yukardan
yukarı
yukarıda
yukarıdan
yukarı mahalle
yukarısı
yulaf
yulaf unu
yular
yuları eksik,-ği
yuma
yumak
yumak,-ğı
yumaklama
yumaklamak
yumaklanma
yumaklanmak
yumak yumak
yumdurma
yumdurmak
yumma
yummak
yumru
yumrucuk,-ğu
yumruk,-ğu
yumruk hakkı
yumruklama
yumruklamak
yumruklanma
yumruklanmak
yumruklaşma
yumruklaşmak
yumruk oyuncusu
yumruk oyunu
yumru kök
yumruk topu
yumrulanma
yumrulanmak
yumrulma
yumrulmak
yumruluk,-ğu
yumru top
yumuk,-ğu
yumuk gözlü
yumuklaşma
yumuklaşmak
yumuk yumuk
yumulma
yumulmak
yumulu
yumurcak,-ğı

Y Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !